mimladi

Poslovanje Hrvatskih poduzeća u prva tri kvartala 2022. (4. dio)

Nakon pregleda poslovanja rudarsko-naftnog i prehrambenog sektora, red je na pregledu poslovanja Adris Grupe koja objedinjuje poslovanje turističkog, prehrambenog i osiguravateljskog sektora.

Sektor turizma, prehrane i osiguranja – Adris Grupa [1]

Adris Grupa sastoji se od poslovnih jedinica raspoređenih u tri strateška sektora: Turizam kojim upravlja Maistra d.d., proizvodnja zdrave hrane kojom upravlja Cromaris d.d. i osiguranje kojim upravlja Croatia osiguranje d.d. Grupa je ostvarila rast u sva tri ključna strateška sektora, te sveukupno u prvih devet mjeseci 2022. godine ostvarila ukupan prihod u iznosu od 5,2 milijarde kuna, što je 15% više nego u istom razdoblju prethodne godine, dok je samo porast prihoda od prodaje roba i usluga iznosio preko 18%. Neto dobit promatranog razdoblja iznosi 705,1 milijuna kuna i 17% je veća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Trošak materijala i usluga imao je porast od 26% na iznos od 1,422 milijardi kuna, što je pretežito posljedica porasta troškova.

Maistra

Maistra je ostvarila prihode od prodaje u iznosu od 1,75 milijardi kuna, što je 42% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te 12% više od prihoda ostvarenih 2019. godine. Istarski hoteli premašili su prodaju smještajnih jedinica  iz 2019. za 5%, dok su zagrebački hoteli ostvarili 68%, a dubrovački 81% prodaje smještajnih jedinica iz 2019. Godine. Neto dobit u iznosu od 463 milijuna kuna, veća je 29% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i čini 96% ostvarenja neto dobiti u 2019. godini. Ulaganja Adris Grupe u ovoj godini iznose preko 470 milijuna kuna, a najveći dio otpada na preuređenje i rebranding zagrebačkog hotela Panorama. Turistički segment grupe ima izraženu sezonalnost poslovanja, te se u trećem kvartalu ostvaruje oko dvije trećine poslovnih prihoda.

Croatia osiguranje

Croatia osiguranje ostvarila je premiju osiguranja u iznosu od 2,42 milijarde kuna, što je 7% više u odnosu na isto razdoblje prošlogodišnje razdoblje. Tržišni udio Croatia osiguranja u svim segmentima osiguranja iznosi 26,9%, dok u segmentu isključivo neživotnih osiguranja iznosi 31,9%. Ukupna neto dobit iz poslovanja u prva tri mjeseca ove godine iznosi 322 milijuna kuna, što je porast od 1%.

Cromaris

Cromaris je povećao prihode od prodaje za 28%, te iznose 579 milijuna kuna, dok neto dobit iznosi 16 milijuna kuna. Prodano je 10.886 tona svježe ribe, što je porast od 18% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveći rast zabilježen je na izvoznim tržištima, i to za 21%, ponajprije zahvaljujući porastu potražnje iz Italije i Španjolske, dok 87% ukupne količine prodane ribe odlazi u izvoz. Sezonalnost poslovanja prisutna je i kod Cromarisa, koji u drugom i trećem kvartalu ostvaruje oko 60% godišnjih poslovnih prihoda.

Poslovanje Grupe je pozitivno u svim sastavnicama, dok su poslovni rizici vezani uz izraženu sezonalnost poslovanja u segmentima turizma i proizvodnje hrane, te nedostatak radne snage na domaćem tržištu.

[1]https://eho.zse.hr/fileadmin/issuers/ADRS/FI-ADRS-f54eb812c1431f4de041a835339009aa.pdf

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.