mimladi

Poslovanje Hrvatskih poduzeća u prvoj polovici 2022. – 3. dio

U prošlom smo nastavku vidjeli pregled poslovanja Podravke i Atlantic Grupe, i utvrdili, na osnovu komentara iz financijskih izvještaja, da druga polovica godine donosi korekciju cijena na više za krajnje potrošače njihovih proizvoda. U ovom nastavku donosimo pregled poslovanja Adris grupe.

Sektor turizma, prehrane i osiguranja – Adris Grupa [1]

Poslovanje Adris grupe u prvom polugodištu 2022. godine proteklo je pozitivno. Prihodi od prodaje bili su 20 % veći nego u istom razdoblju prošle godine i iznosili su oko 2.9 milijardi kuna. Neto dobit  je gotovo tri puta veća nego u istom razdoblju prethodne godine i iznosi 157 milijuna kuna. No ukupna sveobuhvatna dobit, koja obuhvaća dobit, odnosno gubitak, proizašao iz ulaganja u financijske instrumente, bilježi pad od 285 % te je negativna i iznosi -273.027 milijuna kuna. Taj je pokazatelj samo računovodstvene naravi te nema utjecaj na trenutno poslovanje. Pogledajmo sada kako su poslovale pojedine sastavnice grupe. Adris Grupu naime čine tri poslovne jedinice: turizam (Maistra d.d.), proizvodnja zdrave hrane (Cromaris d.d.) i osiguranje (Croatia osiguranje d.d.). 

Poslovanje poslovne jedinice turizma obilježeno je porastom prodaje smještajnih jedinica 90 % većom nego u istom razdoblju prethodne godine i na razini 96 % ostvarenja rekordne 2019. godine. Jedino je istarski dio premašio 2019. po prodaji za oko 8 %, dok su hoteli u Zagrebu i Dubrovniku na oko 65 % prodaje 2019. godine. Poslovna jedinica turizam uprihodila je 631 milijun kuna, skoro dvostruko više nego lani, ali je neto dobit bila negativna i iznosila 26 milijuna kuna. Booking izgleda zadovoljavajuće za glavnu sezonu i za postsezonu. Ulaganja su planirana u iznosu od 400 milijuna kuna, pri čemu veći dio odlazi na obnovu zagrebačkog hotela Panorama, a manji dio u podizanje kvalitete kampova. 

Poslovna jedinica osiguranje sastoji se od jedne od najvećih hrvatskih osiguravajućih kuća – Croatia osiguranja. Rastom prihoda Croatia osiguranja od 7 % u prvom polugodištu ove godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te ukupnim tržišnim udjelom u segmentu osiguranja od 28,3 %, ova je osiguravajuća kuća ostala na liderskoj poziciji pružatelja osiguranja na tržištu Republike Hrvatske. Neto dobit je porasla oko 6 % te iznosi 222 milijuna kuna. Zanimljivo je istaknuti digitalni brand Laqo koji je u prvom polugodištu, po prihodima od prodaje, rastao oko 93 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Poslovnu jedinicu proizvodnje zdrave hrane čini Cromaris i rasla je u prvoj polovici godine po količini prodane svježe ribe oko 26 %, ukupni prihodi su rasli 32 %, dok je rast izvoza na inozemna tržišta rastao 29 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Cromaris je izrazito izvozno orijentiran te 89 % prihoda ostvaruje izvan Republike Hrvatske. Prosječno povećanje cijene prodanih proizvoda je oko 5 %.

Turistički segment grupe ima izraženu sezonalnost u poslovanju. U prva dva tromjesečja u godini ostvaruje oko 30 % godišnjih prihoda, u trećem tromjesečju ostvaruje oko dvije trećine ukupnih godišnjih prihoda. Segment zdrave hrane je također sezonalan, s prihodima iz prodaje u drugom i trećem tromjesečju u iznosu od 60 % godišnjih prihoda od prodaje.

Poslovanje Adris Grupe pozitivno je u svim sastavnicama. U turističkom je segmentu vidljiv oporavak i povratak na razine 2019. godine. Segment osiguranja posluje stabilno i nastavlja s ulaganjima. Dok segment prehrane raste po respektabilnim stopama te je, kao Podravka, proveo korekciju cijena u prvoj polovici godine. 

Iz ovog se trodijelnog pregleda može iščitati da je poslovanje u prvoj polovici godine bilo relativno stabilno i da Rusko-ukrajinski rat i poslovanje na tržištu Rusije i Zajednice nezavisnih država nije imao pretežito značajan utjecaj na poslovanje ovih velikih hrvatskih poduzeća. Neizravne posljedice, kako Rusko-ukrajinskog rata, tako i rastuće inflacije, svakako su se negativno odrazile na poslovanje, dok se tek u drugoj polovici godine očekuje značajnije poskupljenje roba i usluga kao kompenzacija rastu cijena na strani nabave. Kao i uvijek, vrijedi izreka nobelovca Miltona Friedmana, “Nema besplatnog ručka”.


[1] https://eho.zse.hr/fileadmin/issuers/ADRS/FI-ADRS-c0912a1fe9e8594da123d54c5f774a69.pdf

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.