mimladi

Poslovanje hrvatskih poduzeća u prvoj polovici 2022. – 2. dio

U prošlom smo se nastavku upoznali s poslovanjem INA-e i Ericsson Nikole Tesle, dok u ovom nastavku prelazimo na prehrambenu industriju predvođenu Podravkom i Atlantic Grupom.

Sektor prehrane – Podravka [1]

Grupu Podravka može se podijeliti na dva segmenta, prehranu i farmaceutiku. Općenito poslovanje u prvoj polovici 2022. obilježeno je porastom prihoda grupe u iznosu od 8,8% na 2.416 milijardi kuna, te neto dobiti u iznosu od 0,3% na 198,2 milijuna kuna

Prihodi segmenta prehrane rasli su 11,5%, dok segment farmaceutike bilježi pad od 0,3%. Snažan rast cijena sirovina i materijala od 21,6%, imao je negativan efekt na profitabilnosti segmenta prehrane. Međutim, utjecaj porasta cijena nije se još u potpunosti prelio na krajnje potrošače zbog korištenja zaliha sirovina i materijala nabavljenih u prijašnjim razdobljima. Cijene sirovina i materijala nabavljenih u prvoj polovici godine veće su od 32% do 75% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što znači da se u drugoj polovici godine očekuju dodatni negativni efekti na poslovanje segmenta prehrane, ako ne dođe do korekcije cijena. Unatoč tome, kako bi se ublažili negativni efekti na poslovanju segmenta prehrane, u prvom tromjesečju ove godine, ipak je došlo do korekcije cijena od 7 do 10%

Rusko-ukrajinsko područje u cijeloj 2021. godini, doprinijelo je sa 6,5% ukupnim prihodima Grupe i to pretežito segmentu farmaceutike. U prvoj polovici ove godine, ukupna prodaja u regiji Istočna Europa pala je 32,1%, najviše u segmentu farmaceutike 34,5%, potom u segmentu prehrane 26,8%. Unatoč tome, udio prodaje u prihodima grupe iznosi 4,6% i nije ostavio snažniji negativan učinak na poslovanje.

Sektor prehrane – Atlantic Grupa [2]

Atlantic Grupa nastavila je u prvoj polovici godine ostvarivati snažne rezultate. Ukupni prihodi povećani su 10,9% na 3.032 milijarde kuna, dok dobit pada 23,1% na 167,4 milijuna kuna. Porast prihoda objašnjen poboljšanom epidemiološkom situacijom i porastom cijena kojom se kompenziralo poskupljenje ključnih sirovina poput energenata, pakirnog materijala i dr. Pad neto dobiti objašnjava se time što porast prihoda nije bio dovoljan da kompenzira porast troškova sirovina, energije, operativnih troškova, logistike i dr. Posebno se ističe porast cijene energije od preko 60% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zatim porast cijene proizvodnog materijala od preko 33,4% te porast cijene nabavne vrijednosti prodane robe (proizvodi koje Grupa preprodaje i distribuira po tržištima) od 10,2%

Najvažnije tržište je ono hrvatsko na kojem se ostvaruje 33,4% prihoda od prodaje i ono je ostvarilo 11,8% porast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, drugo najvažnije tržište je ono Srbije s udjelom u prihodima od 23,3% i porastom prihoda od 14,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ostala tržišta ostvaruju prosječni porast prihoda od preko 10%, osim tržišta Rusije i Zajednice nezavisnih država, gdje prihodi od prodaje padaju 41,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, mada to tržište čini 1,4% ukupnih prihoda Grupe.

Izgledi Grupe za 2022. su optimistični. Očekuje se daljnji pritisak na porast cijena koji će biti izraženiji u drugoj polovici 2022. godine. U prvoj je polovici godine, taj utjecaj samo zbog sirovina, pakirnog materijala i energije premašio 220 milijuna kuna. Grupa će posegnuti dizanju cijena u drugoj polovici godine, ali će dio kompenzirati smanjenjem vlastitih marži u odnosu na 2021. godinu. Zbog većih neizvjesnosti izazvanih ratom u Ukrajini smanjit će se kapitalna ulaganja u ovoj godini za 40 milijuna kuna te će ostati i dalje visokih 280 do 330 milijuna kuna. Najveći dio smanjenja odnosi se na odgodu izgradnje nove tvornice Argete u Varaždinu za najmanje jednu godinu.

Zaključak

Poslovanje Podravke i Atlantic Grupe je stabilno s pozitivnim izgledima do kraja godine. Podravka je sama navela da je provela korekciju cijena prema gore, što je vidljivo po održavanju razine dobiti približno jednake prošlogodišnjem razdoblju, dok je Atlantic Grupa u prvoj polovici godine pretežito na sebe apsorbirala porast cijena, što se odrazilo na smanjenoj dobiti. Obje su kompanije navele da će u drugoj polovici godine, zbog očekivane neizvjesnosti u poslovanju, primarno proizašle iz cijena energenata i ostalih sirovina, morati korigirati cijene na više, kako bi poslovanje ostalo održivo. U idućem, zadnjem nastavku, donosimo pregled poslovanja Adris Grupe.


[1] https://eho.zse.hr/fileadmin/issuers/PODR/FI-PODR-728bcb968376d2d95e226cd4f1748aa9.pdf 

[2] https://eho.zse.hr/fileadmin/issuers/ATGR/FI-ATGR-d39544f7462e9c33cc856562e52f9e62.pdf 

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.