mimladi

Daroviti učenici i što s njima?

Kad se govori o djeci s posebnim potrebama, u većini se slučajeva misli samo na djecu s teškoćama u razvoju ili učenju. No u kategoriju djece s posebnim potrebama spadaju i darovita djeca. O njima se priča vrlo malo, a ovaj članak posvećen je upravo njima, darovitim učenicima.

Daroviti đaci – oni koji se ističu ili svojim vrlo visokim stupnjem općega intelektualnog razvoja ili pak izrazitim razvojem samo određenih sposobnosti koje ih, u odnosu na ostale đake čine naprednijima. (Grgin, 1996)

Kako prepoznati darovite učenike?

Već u najranijoj dobi i nižim razredima osnovne škole možemo prepoznati darovite učenike. Neki od pokazatelja darovitosti su sljedeći:

 • Učenik razumije složene i apstraktne ideje
 • Voli čitati i razumije pročitano
 • Izrazito proširenog vokabulara
 • Shvaća složene matematičke koncepte
 • Pokazuje inicijativu i originalnost u radu
 • Voli intelektualne izazove

Gledajući u praksi, daroviti se učenici često dosađuju na satu, brzo (i točno) riješe zadatke i tada ometaju druge. Neupućeni učitelji mogli bi se žaliti na takve učenike i govoriti za njih da su nemirni, nestašni, da ometaju nastavu. Ipak, treba se zapitati je li učenik stvarno nemiran i ometa li namjerno ostale učenike u radu ili se zapravo radi o darovitom učeniku kojemu su postavljeni zadaci prejednostavni.

Za takve je učenike uvijek dobro imati dodatne zadatke, radne listiće i zaduženja kako ne bi ometali druge u radu, ali i kako bismo njegovali njihove talente i „brusili” taj dijamant od najranijih dana.

Foto: Pixabay

Što ako društvo i sustav ne prepozna darovitog učenika?

Ako je točno da više od 50% darovitih učenika ne prolazi dobro u školi, razlog tomu upravo je to što ih nitko nije prepoznao kao darovite učenike. Često su neprimijećeni, ne pruža im se prilika da pokažu i razviju svoj talent. To dovodi do frustracije, loših ocjena, neposluha, ometanja drugih kako bi privukli pažnju na sebe.

Kako pomoći darovitim učenicima?

Daroviti učenici danas su u većoj mjeri prepoznati i nude im se različiti pristupi. Učitelji mogu učenicima ponuditi obogaćeni program ili akceleraciju. Akceleracija je pristup u kojem učenik može završiti svoje osnovno obrazovanje u vremenu kraćem od propisanog. Tako učenici u jednoj školskoj godini mogu završiti dva razreda.

Program rada s darovitim učenicima obuhvaća:

 • povećan rad učitelja s darovitim učenicima,
 • nabavu potrebne nastavne opreme i literature,
 • pristup posebnim izvorima znanja,
 • državna i međunarodna natjecanja darovitih učenika u organizaciji nadležnog ministarstva za obrazovanje i drugih subjekata koji za to imaju odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje te
 • poticajna sredstva učenicima za stipendije, nagrade i drugo. (Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja)

Ono što valja istaknuti je to da društvo mora znati da daroviti učenici postoje, njih je potrebno prepoznati, usmjeriti, poticati i ohrabrivati. Moramo se osvijestiti i znati načine na koje ćemo pristupati darovitim učenicima jer i njima je potreban prilagođeni program, program koji će im pomoći da maksimalno iskoriste svoj potencijal. To se odnosi na roditelje, učitelje, stručne suradnike i ravnatelje, ali i na društvo općenito. Učitelj ima važnu ulogu u prepoznavanju i poticanju učenikove darovitosti, mora biti veliki edukator, ali prije svega, mora biti motivator. Nije cilj samo prepoznati darovitog učenika, nego mu pomoći da se razvija, da koordinira svoje aktivnosti i da se njegova darovitost realizira.


Izvori:

https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/posebne-mogucnosti-u-sustavu-odgoja-i-obrazovanja/posebne-mogucnosti-u-sustavu-osnovnoskolskog-odgoja-i-obrazovanja/daroviti-ucenici-u-osnovnim-skolama/1022

T. Grgin (1996). Edukacijska Psihologija, Naklada Slap, Jastrebarsko

George, D: Obrazovanje darovitih: kako identificirati i obrazovati darovite i talentirane u talentirane učenike, Educa Zagreb 2005 Educa, Zagreb, 2005.

Vlahović-Štetić, V.: Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi, IDIZ, Zagreb, 2005.

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.