mimladi

Intervju s hrvatskim povratnicima iz Južne Amerike – upoznajte Macarenu Santana

Zadovoljstvo nam je prezentirati treći u nizu intervjua s hrvatskim povratnicima iz Južne Amerike. Ideja o dubljem istraživanju fenomena hrvatske dijaspore te stavljanju naglaska na povratnike iz Južne Amerike nastala je prošle godine u kontekstu razgovora i rasprava koje su članovi Svjetskog saveza mladih Hrvatska (SSMH) održavali na temu demografije i povratka iseljenog hrvatskog stanovništva u svoju domovinu. Vijeće za elektroničke medije na sjednici održanoj 30. ožujka ove godine donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama, stoga je uredništvo portala Mimladi.hr u suradnji s Damirom Kopljarem, autorom ovog i budućih tekstova, prijavilo projekt unutar čijeg su okvira odobrena financijska sredstva za objavljivanje 10 tekstova na temu povratka hrvatske dijaspore iz Južne Amerike. 

Donosimo vam razgovor s Macarenom koja se u Hrvatsku vratila prije gotovo godinu dana. Povratnici iz Južne Amerike trude se što bolje naučiti hrvatski jezik i upoznati hrvatsku kulturu, stoga ćemo sve intervjue objaviti u izvornom obliku bez gramatičkih i pravopisnih intervencija kako bismo pokazali njihov uspjeh u svladavanju jezika.

 • Can you introduce yourself to us? Where do you come from, how old are you and what is your profession?

My name is Macarena Santana, I was born In Punta Arenas, Chile but since 2011 I live in Santiago, Chile. I am 19 years old, I was born on September 24th, 2003. I finished school in December 2021 in Chile. I don´t have a profession yet but I am soon to be student at FER.

 • Were you active in the Croatian community in Chile?

No. My family thought about being part of the “hrvatski klub” but it was far from where we lived at that time and taking that into consideration, we did not have much time to go to the activities or events. Every time I went to Punta Arenas, my grandma and I participated in some activities of the Croatian club of that city. My mom side of the family is Croatian, and they all live in Punta Arenas, so we don´t know many people from Santiago that are active or part of the Croatian community.

 • What motivated you to leave Chile and return to Croatia?

At the beginning of 2020 I was on exchange in Germany and when it finished, my parents decided to go for me and together travel in Europe. The goal was to go to Croatia for the first time. We went there and I really liked the country and the cities we visited. Moreover, I knew that there was a competition that gave scholarships to learn the language but I couldn´t applied to it because I was 16 at the time, so I waited until I was 18 and applied to the scholarship in 2022 and got it. I came to Croatia in September 2022 and started learning the language, also started to make friends and get to know more about Zagreb. After some months, I knew I wanted to study there.

 • Was the process of obtaining Croatian citizenship simple and did you receive support and help from the Croatian community in Chile and the Croatian embassy in Chile in that process?

My mom did all the process in 2013 at the Croatian embassy in Chile. As far as I know, it took like a year to get the citizenship and she didn´t receive any help from the Croatian community in Chile. I know that it is very hard to get an appointment at the embassy, my father wants to get the citizenship as a spouse of Croatian. He got an appointment in 2020 for September 2023, so it could seem simple to obtain it (considering that you must get all the documents required on time) but in the end it´s a long process. Same with renovating passport. In 2022 there were no appointments and I needed it to travel. I sent emails, got no answers, so I went there. Luckily, they assisted me and was able to renovate the passport.

 • What was your first impression when you landed in Croatia. Did you have the feeling that you were coming to a foreign country or that you were coming to your homeland.

I had a very first good impression. At first, I felt that I was coming to a foreign country, and I still feel like that sometimes. I felt like a foreigner because I didn´t know the language and some things were very different from my country. Now it´s a little bit different. Even though it´s still hard for me to communicate, I got used to life. Currently, I am in Chile for vacations, and I can tell the difference right away.

 • What are the positive and negative sides of life in Croatia when compared to life in Chile?

I would describe life in Croatia as “easy-going” and secure. I also like the public transport because you can get anywhere. As a negative side, I would say from my experience that it is difficult to make Croatian friends. Compared to Chile, I think people in Croatia are a bit cold, and if don´t let them know that I´m learning their language, their treatment is different. Chile is the opposite. Life is “faster”, everyone is stressed, and I would say Santiago isn´t a safe city, every day there is more violence and robbery. It´s also hard because there are some parts of the city where there´s no public transport.

 • Are you learning Croatian language somewhere and to what extent have you mastered it so far?

I learned a little bit Croatian in Chile with a private tutor in 2019, and then I did Croaticum in Zagreb for 2 semesters, and I got B1.1 level in 2022/2023 but sometimes I feel like I know nothing. As I am now in Chile, I want to find a way not to lose my progress with the language and try to consider the possibility to keep learning Croatian in Croaticum but I don´t know how demanding university could be.

 • Have you decided to enroll in a study program in Croatia?

Yes, I was accepted in Computing at FER and by the time I have to wait for other documents to be done before I can finish the enrollment.

 • What are your future plans? Do you want to stay in Croatia, return to Chile or maybe go to another European country?

I have nothing in mind besides finishing studies in Croatia. I think Croatia could be an option and of course Chile, considering I have my family and everything there. I graduated from a German school, so I could also take Germany as an option.

 • Are you in contact with other Croats who returned from South America to Croatia? Is there any association where you gather?

I made some friends in Croaticum who also returned from South America to Croatia. Unfortunately, not all of them will stay. I’m sure there are associations where we could meet, but I personally haven´t been to one.

 • Can you say something about the motives for which South American Croats start the process of obtaining Croatian citizenship? Is it in order to one day return to Croatia or is the primary motive to obtain citizenship that enables living and working in Spain or another European Union country?

Some people obtain their Croatian citizenship to make travelling in Europe easier. Maybe other do plan to return to Croatia someday, especially when older to go and live a more peaceful life, but also many get their citizenship to have a backup plan in case something happens to the country.

Macarena Santana
(Izvor: privatna arhiva)

Kako bismo svim čitateljima omogućili čitanje intervjua, u nastavku donosimo intervju s Macarenom na hrvatskom jeziku.

 • Možete li nam se predstaviti? Odakle dolazite, koliko imate godina i kojeg ste zanimanja?

Moje ime je Macarena Santana, imam 19 godina, rođena sam u Punta Arenasu, Čile, ali od 2011. godine živim u Santiagu, Čile. Završila sam školu u prosincu 2021. u Čileu i ove godine sam upisala Fakultet elektronike i računarstva u Zagrebu.

 • Jeste li bili aktivni u hrvatskoj zajednici u Čileu?

Ne. Moja obitelj je razmišljala o tome da bude dio “Hrvatskog kluba”, ali to je bilo daleko od mjesta gdje smo živjeli  te nismo imali puno vremena za odlazak na aktivnosti ili događaje. Svaki put kad bi s bakom otišla u Punta Arenas, sudjelovali bismo u nekim aktivnostima Hrvatskog kluba u tog grada. Majčina strana obitelji je podrijetlom iz Hrvatske i svi žive u Punta Arenasu, tako da ne poznajemo mnogo ljudi iz Santiaga koji su aktivni u  hrvatskoj zajednici.

 • Što vas je motiviralo da napustite Čile i vratite se u Hrvatsku?

Početkom 2020. godine bila sam na razmjeni u Njemačkoj i kada je ona završila, roditelji su mi došli u posjet te smo zajedno putovali Europom. Između ostalog, cilj nam je bio posjetiti Hrvatsku. Hrvatska i hrvatski gradovi iznimno su mi se svidjeli. Znala sam da postoji natječaj koji daje stipendije za učenje jezika, ali nisam se na njega mogla prijaviti jer sam tada imala 16 godina. Stoga sam čekala do svoje 18. godine i prijavila se za stipendiju 2022. godine. Dobila sam stipendiju te sam u rujnu 2022. došla u Hrvatsku i počela učiti jezik. Nakon dolaska u Hrvatsku pronašla sam mnogo novih prijatelja i naučila puno stvari o Zagrebu. Nakon nekoliko mjeseci, znala sam da želim u Zagrebu studirati.

 • Je li proces dobivanja hrvatskog državljanstva bio jednostavan i jeste li u tom procesu dobili podršku i pomoć Hrvatske zajednice u Čileu i Veleposlanstva RH u Čileu?

Moja mama je 2013. otišla do hrvatske ambasade u Čileu i pokrenula postupak koji je uspješno okončan dobivanjem hrvatskog državljanstva. Koliko znam, proces je trajao godinu dana i nismo tražili niti dobili nikakvu pomoć od hrvatske zajednice u Čileu. Znam da je jako teško dobiti termin u veleposlanstvu. Moj je otac želio dobiti državljanstvo kao supružnik Hrvatice. Dobio je termin 2020. za rujan 2023. godine. Dobivanje državljanstva može se činiti kao jednostavna stvar, ali na kraju je to dug proces. Isto je s obnavljanjem putovnice. U 2022. godini nije bilo moguće dobiti termin u Veleposlanstvu, a meni je putovnica trebala za putovanje. Poslala sam e-poštu no nisam dobila odgovor. Naposljetku sam fizički otišla do ambasade te je proces obnove putovnice uspješno završen.

 • Kakav je bio vaš prvi dojam kada ste sletjeli u Hrvatsku? Jeste li imali osjećaj da dolazite u stranu zemlju ili da dolazite u svoju domovinu?

U početku sam imala osjećaj da dolazim u stranu zemlju, a tako se ponekad osjećam i danas. Osjećala sam se kao stranac jer nisam znala jezik. Također su i na polju kulture neke stvari poprilično različite u odnosu na Čile. Sada je malo drugačije iako mi je i dalje teško komunicirati, navikla sam se na život. Trenutno sam u Čileu na odmoru i odmah mogu primijetiti razliku.

 • Koje su pozitivne i negativne strane života u Hrvatskoj u usporedbi sa životom u Čileu?

Život u Hrvatskoj opisala bih kao “lagodan” i siguran. Također volim koristiti javni prijevoz jer njime možete stići bilo gdje. Kao negativnu stranu, rekao bih iz svog iskustva da je teško steći prijatelje u Hrvatskoj. U usporedbi s Čileom, mislim da su ljudi u Hrvatskoj malo hladni. Također mogu primijetiti da se odnos domaćeg stanovništva prema meni promijenio u trenutku kada su shvatili da sam počela učiti hrvatski jezik i da se trudim integrirati. Čile je čista suprotnost Hrvatskoj. Život je “brži”, svi su pod stresom, a također bih rekla da Santiago nije siguran grad. Svaki dan je sve više nasilja i pljačke. Osim toga problem je što postoje dijelovi grada gdje nema javnog prijevoza.

 • Učite li negdje hrvatski jezik i u kojoj ste ga mjeri dosad savladali?

Počela sam učiti hrvatski u Čileu s privatnim učiteljem 2019.godie, a zatim sam dva semestra pohađala Croaticum u Zagrebu. Trenutno sam na  B1 razini, ali ponekad se osjećam kao da ništa ne znam. Kako sam sada u Čileu, trudim se ostati u kontaktu sa hrvatskim jezikom i ne zaboraviti stečeno znanje. Također planiram nastaviti učiti hrvatski na Croaticumu, ali ne znam koliko će sveučilišni program na FER-u biti zahtjevan i hoću li imati vremena posvetiti se učenju hrvatskog.

 • Odlučili ste upisati studij u Hrvatskoj?

Da, primljena sam na Računarstvo na FER-u i trenutno prikupljam potrebnu dokumentaciju kako bih okončala proces upisa.

 • Kakvi su vam planovi za budućnost? Želite li ostati u Hrvatskoj, vratiti se u Čile ili možda otići u neku drugu europsku zemlju?

Nemam ništa na umu osim završiti studij u Hrvatskoj. Mogla bi ostati živjeti u Hrvatskoj, ali, naravno, i opcija povratka u Čile je realna s obzirom da tamo imam svoju obitelj i prijatelje. Uostalom, završila sam njemačku školu, pa sam mogao uzeti i Njemačku kao opciju.

 • Jeste li u kontaktu s drugim Hrvatima koji su se vratili iz Južne Amerike u Hrvatsku? Postoji li neka udruga u kojoj se okupljate?

U Croaticumu sam stekla prijatelje koji su se također vratili iz Južne Amerike u Hrvatsku. Nažalost, neće svi ostati. Sigurna sam da postoje udruge u kojima bismo se mogli naći, ali ja osobno nisam bila ni u jednoj.

 • Možete li nešto reći o motivima zbog kojih južnoamerički Hrvati pokreću postupak dobivanja hrvatskog državljanstva? Je li to kako bi se jednog dana vratili u Hrvatsku ili je primarni motiv dobiti državljanstvo koje omogućuje život i rad u Španjolskoj ili nekoj drugoj zemlji Europske unije?

Neki ljudi pokušavaju dobiti hrvatsko državljanstvo kako bi lakše putovali Europom. Jedan od razloga zbog kojega ljudi uzimaju hrvatsko državljanstvo jest kako bi u svojim umirovljeničkim danima došli živjeti u Hrvatsku. Također mnogi uzimaju državljanstvo kako bi mogli slobodno i bez prepreka doći živjeti u Hrvatskoj za slučaj da se u njihovim zemljama rođenja situacija zakomplicira do te razine da normalan život u njima više nije moguć.

Ovaj tekst objavljen je uz potporu Agencije za elektroničke medije temeljem Programa ugovaranja novinarskih radova u elektroničkim publikacijama. Naziv projekta je “Pogled iz Južne Amerike – zašto južnoamerički Hrvati dolaze studirati u Hrvatsku?”

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.