mimladi

Panel rasprava “Depopulacija u Slavoniji: Općina Antunovac kao primjer dobre prakse”

Svjetski savez mladih Hrvatska (SSMH) je 26. listopada 2022. u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac u Antunovcu organizirao panel raspravu “Depopulacija u Slavoniji: Općina Antunovac kao primjer dobre prakse” u sklopu projekta „Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora”. Prije rasprave je održano uvodno predstavljanje projekta s početkom na kojem su sudjelovali Ivan Majstorić, Aleksandar Vukić i Ante Modrić, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Antunovac. 

Na panel raspravi je sudjelovao Davor Tubanjski, načelnik Općine Antunovac, dr. sc. Aleksandar Vukić, znanstveni suradnik s Instituta za migracije i narodnosti, dr. sc. Dražen Živić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju i pomoćnik ravnatelja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Domagoj Ćorić, predsjednik Savjeta mladih Osječko-baranjske županije te Ivan Majstorić, voditelj projekta Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora.

Voditelj projekta “Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora” Ivan Majstorić je naglasio da se SSMH niz godina bavi demografskom problematikom kroz cjelovit i afirmativan pristup te naglašava važnost uloge mladih u oblikovanju javnih politika u području demografije. Ističe potrebu za suradnju sa različitim dionicima u okviru projekta, ali i šire od toga.

Načelnik Općine Antunovac Davor Tubanjski je istaknuo da su današnji povoljniji demografski trendovi posljedica sustavnog rada Općine Antunovac posljednjih 17 godina. Smatra da demografskoj problematici treba pristupati kroz strateški, dobro planirani i sustavni pristup. Ne negira činjenicu da Općina Antunovac ipak bilježi pad ukupnog broja stanovništva (približno 8,0 %). Stoga napominje važnost uključivanja akademske zajednice u donošenje kvalitetnih politika i programa. Istaknuo je da Općina provodi kratkoročne mjere koje se odnose potpore i pomoć obiteljima. Ipak, uvjet za demografske promjene je gospodarski razvoj, odnosno ulaganje u zapošljavanje mladih. Istaknuo je važnost suradnje s Osječko – baranjskom županijom i državnim tijelima kroz ulaganja u stambeno zbrinjavanje za mlade i obitelji, infrastrukturu, poduzetništvo, obrazovanje, energetiku i sport.

Predsjednik Savjeta mladih Osječko-baranjske županije Domagoj Čorić je predstavio ulogu Savjeta mladih i njegovu važnost za mlade. Također, spomenuo je dobru kvalitetu života za mlade u općini Antunovac. Međutim, naveo je neke probleme koji tište mlade, poput prometne povezanosti unutar županije i s ostatkom Hrvatske, neusklađenosti obrazovanja i tržišta rada, nezainteresiranosti mladih za strukovna zanimanja, niske produktivnosti rada u poljoprivrede i dr. Na kraju je naglasio je da treba ulagati u mlade i njihove vještine, a Savjet mladih u županiji upravo potiče njihov osobni razvoj.

Znanstveni suradnik s Instituta za migracije i narodnosti Aleksandar Vukić je spomenuo da su migracije neizbježne te se razlikuju od onih prijašnjih što su pokazali rezultati istraživanja koja su provedena u okviru projekta. Istaknuo je rezultate provedenih fokus grupa i anektnih istraživanja u kojima su se ispitivale potrebe i izazovi mladih.

Dr. sc. Dražen Živić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju i pomoćnik ravnatelja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar je istaknuo da  javnosti treba pokazati stvarno demografsko stanje čime se može izazvati reakcija odgovornih donositelja odluka na donošenje promjena. Razina demografske krize u kojoj se nalazi Hrvatska ima duboke korijene. Spominje da bi trebalo poraditi na funkcionalnoj integraciji onih općina koje imaju manji broj stanovnika. Ističe činjenicu da je Općina Antunovac, iako bilježi blažu depopulaciju, primjer dobre prakse za druge općine zbog povoljnije dobne strukture stanovništva. Naglašava da su potrebne su trajne javne politike kako bi se ublažili negativni demografski trendovi i omogućio ravnomjerniji razvoj.

Voditelj projekta Ivan Majstorić nakraju je zaključio da će SSMH nastaviti djelovati po pitanju demografske problematike te da će nastaviti suradnju sa svim relevantnim dionicima kako bi afirmirali demografske teme u javnosti s ciljem unaprjeđenja postojećih demografskih mjera i pristupa u njihovom osmišljavanju.

Projekt „Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora” sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda. Temelji se na međusektorskoj suradnji s ciljem kreiranja smjernica za razvoj javnih politika temeljenih na znanstvenim dokazima

SSMH je udruga mladih koja se niz godina bavi demografskim trendovima u Hrvatskoj, upozorava na moguće posljedice negativnih demografskih trendova te zagovara cjelovite javne politike usmjerene mladima i obiteljima.

SSMH vjeruje da će ovim projektom doprinijeti stvaranju poticajnog okruženja u kojem će javne politike iz područja demografije imati pozitivan učinak na društveno-gospodarski razvoj Hrvatske, ali i potaknuti konstruktivnu javnu raspravu oko pitanja demografske revitalizacije nakon objavljenih rezultata popisa stanovništva.

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.