mimladi

Malo tko zna za dan ravnopravnosti, a još je manje onih koji ga obilježavaju (i znaju kad se obilježava). Da bismo mogli obilježiti dan ravnopravnosti, prvo moramo znati što taj pojam uopće znači. Ravnopravnost označava izjednačenost i jednake mogućnosti svakog pojedinca bez obzira na dob, spol, rasu, vjeru, bračno stanje, obiteljski status, imovinski status, razinu obrazovanja i slično.

Obilježavati dan ravnopravnosti 17.04. znači vjerovati da nijedna osoba ne vrijedi više od druge, da sve osobe moraju imati ista prava i iste mogućnosti i da se nikoga, po nijednoj osnovi ne smije omalovažavati i zakidati.

Iako u Ustavu Republike Hrvatske stoji da svatko u RH ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom i socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama i da smo svi pred zakonom jednaki, ipak postoje svakodnevni primjeri neravnopravnosti po svim osnovama.

Zato zapamtite 17. 4., obilježite ga, osvijestite se. Nemojte diskriminirati ljude ni po kojoj osnovi, umjesto ružne riječi pružite osmijeh. Ravnopravni smo među spolovima, boji kože, jeziku i svim gore navedenim osobinama. Prestanimo raditi razlike i pružimo jedni drugima ruku prijateljstva.


Izvori:

https://www.zakon.hr/z/94/Ustav-Republike-Hrvatskehttp://nazivlje.hr/rijec/ravnopravnost/27906/

http://nazivlje.hr/rijec/ravnopravnost/27906/

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.