mimladi

Kad pristupim dunavskoj poljani u bijeloj,

razderat će ponovno srce se u bolu,

i kanut od sebe suza će za suzom

jer znat ću tko su bili.

Poznavao ih nisam, ni vidio mnoge,

imena njih’va strana su mi sasma,

a opet ne ću smoći uzdržati jecaj

jer znat ću tko su bili.

Možda o njima tek znadem samo

ono što o njima su mi rekli,

al’ treba li mi dokaz kad i kosti kriknu,

zar potreban je sud za žrtvu svojih žića?

Zaludu je li bilo, otišlo u vjetar li je sve,

odgovoriti im ne mogu, hoće li i vrijeme,

ne znam, ikad zar će  moći?

Križu kada priđem u naručju s plamičkom

tek znat ću jedno o tomu tko su bili:

hrabri ljudi.

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.