mimladi

Započeo Probni popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021.

Državni zavod za statistiku (dalje: DZS) objavio je priopćenje za javnost povodom početka provedbe Probnog popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. (dalje: Probni popis 2021.) koji prethodi samom Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. (dalje: Popis 2021.).

U priopćenju stoji da je cilj testiranja novih načina prikupljanja podataka jest provjera pripremljenih metodoloških, organizacijskih i informatičkih rješenja u prikupljanju i obradi popisnih podataka kako bi se pravodobno i na primjeren način pripremila provedba te otklonili eventualni nedostaci u provedbi Popisa 2021. na cijelom području Republike Hrvatske.

Sudjelovanje građana u Probnom popisu omogućit će unaprjeđenje kvalitete prikupljanja podataka te testiranje novih organizacijskih i informatičkih rješenja za učinkovitije provođenje Popisa 2021. na cijelom području Republike Hrvatske.

Probni popis se provodi u dvije faze. Prvu fazu (faza CAWI) čini samopopisivanje koje će trajati od 1. ožujka do 7. ožujka 2021. te se odvija putem elektroničkog upitnika prijavom u sustav e-Građani. Druga faza (faza CAPI) se sastoji od terenskog popisivanja koje će trajati od 8. ožujka do 15. ožujka tijekom koje popisivač (anketar) dolazi na adresu kućanstva i vrši popisivanje te pritom koristiti prijenosno računalo.

U prvoj fazi jedna osoba daje sve podatke za svako kućanstvo (identifikacijski podaci, podaci o kućanstvu, podaci o stanu i podaci o osobama). U drugoj fazi dolaskom u stan popisivač će popisati sve osobe, kućanstvo i stan, pri čemu jedna osoba može dati vlastite identifikacijske podatke, podatke o stanu i kućanstvu te podatke za sve članove kućanstva. Ako su u trenutku popisivanja u stanu prisutni i ostali članovi kućanstva, svaka osoba može popisivaču dati vlastite podatke.

Za provođenje Probnog popisa 2021. odabrano je 50 popisnih krugova u četiri županije (Varaždinska županija, Osječko-baranjska, Primorsko-goranska i Splitsko-dalmatinska) te Gradu Zagrebu.

Na službenog stranici Popisa 2021. stoji da će se sam Popis 2021. provoditi prema stanju na dan 31. svibnja 2021. u 24 sata za razliku od 31. ožujka kako je uobičajeno. Razdoblje trajanja Popisa jest od 1. lipnja do 4. srpnja 2021.

Popis je najveće statističko istraživanje u Republici Hrvatskoj koje se provodi svakih deset godina radi prikupljanja osnovnih podataka o broju, prostornom rasporedu i sastavu stanovništva prema njegovim demografskim, ekonomskim, obrazovnim, migracijskim i ostalim obilježjima, podataka o kućanstvima i stanovima te o njihovim obilježjima. Kako bi se uspješno provodile razne gospodarske, socijalne, demografske, razvojne i druge politike te znanstvena istraživanja, Popis stanovništva prijeko je potreban jer popisuje tri ključne jedinice: stanovništvo, kućanstva i stanove.

Na Popisu 2021. bit će angažirano oko 8.000 popisivača, a zajedno sa ostalim zaduženjima na provođenju Popisa 2021. će sudjelovati 10.000 ljudi. Kako stoji na službenog stranici Popisa 2021., osobe zainteresirane za posao popisivača moći će se prijaviti s pomoću e-Prijave na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku. Javni poziv za prijavu popisivača DZS planira objaviti početkom travnja 2021. Glavni kriteriji za popisivače su punoljetnost, završena najmanje srednja škola te informatička pismenost. 

Prvi rezultati Popisa 2021. bit će objavljeni najkasnije 60 dana od završetka popisivanja na terenu, a konačni rezultati Popisa 2021. objavit će se prema programima publiciranja i kalendarima objavljivanja statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku.


Prvi i konačni rezultati Popisa 2021. pomoći će u provođenju kvalitetnijih javnih politika, kao i znanstvenih istraživanja te će doprinijeti spoznaji o suvremenim demografskim, ekonomskim, obrazovnim, migracijskim i ostalim podacima na svim prostornim razinama Republike Hrvatske.

Ako će se Popis 2021. doista provoditi tijekom turističke sezone, odnosno godišnjih odmora u Hrvatskoj (što nije uobičajena praksa), ostaje za vidjeti kako će se to odraziti na rezultate. Ipak, čini se vjerojatnije da bi isti trebao biti na jesen. Neovisno o terminu, poželjno je da se građani u što većoj mjeri prilagode nastalim uvjetima te da se odazovu samopopisivanju putem sustava e-Građani kada Popis 2021. jednom započne.

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.