mimladi

Ljetna škola bioetike i ljudskih prava: priziv savjesti i eutanazija

Započeo je drugi dan predavanja na Ljetnoj školi bioetike i ljudskih prava u Šibeniku.

Prvo jučerašnje predavanje održao je Hrvoje Vargić na temu: Rasprave o pobačaju u međunarodnom pravu, osvrćući se na tri bitne teme:

  1. reproduktivno pravo
  2. razvojna politika i pobačaj
  3. žensko zdravlje

Hrvoje je naglasio da su bioetičke teme najčešće borbe oko korištenja jezika. Vargićevo predavanje posebno se dojmilo sudionici Katarini Baričević koja je rekla:

Hrvoje je precizno i na zanimljiv način naglasio problem jezične manipulacije danas. Svjesna sam koliko je problematična povijesna pozadina restriktivne populacijske politike i ideje o prenapučenosti. Baš zbog toga mislim da je ključno ne zaboraviti koje su ovlasti pojedinih tijela i ne dati se manipuliratii, usto najvažniji je aktivni angažman nas mladih, a tu priliku posebno nudi SSMH.

Drugo predavanje naziva Priziv savjesti u međunarodnim politikama održao je odvjetnik Dario Čehić. Predavanje je potaknulo raspravu o prizivu savjesti i problematičnosti neziravnog sudjelovanja u moralno upitnim činima.

Sudionici su žustro raspravljali o zahtjevu kojim se ističe da osoba koja ima priziv savjesti mora uputiti drugu osobu na pružatelja usluge koji se na priziv savjesti ne poziva, a naš predavač na sva je pitanja mudro i strpljivo odgovarao.

Treće predavanje održao je Mislav Barišić naziva Eutanazija u Belgiji.

Mislav je naglasio problematičnost činjenice da osobe koje vrše eutanaziju promoviraju takav čin kao dostojanstven način umiranja pod kulturnim aspektom. Prikazavši probleme neprijavljivanja vršenja eutanazije i njezina promatranja pod vidom ekonomskog dobra kao uštede na račun zdravstvenog sustava, Barišić je naglasio kako bit debatiranja o eutanaziji leži u (ne)ispravnom shvaćanju patnje, kvalitete i dostojanstva ljudskog života.

Posljednje predavanje održao je psihijatar dr. sc. Petar Bilić na temu Postabortivni sindrom (PAS).

Istaknuvši težinu teme zbog nemogućnosti klasifikacije PAS-a , ukazao je na različita tumačenja sindroma od pro-choice organizacija koje relativiziraju i negiraju njegovo postojanje do nesuglasnosti struke i nedostataka kadra te službenih podataka koji bi ukazali na težinu PAS-a.

Da je predavanje dr. Bilića ostavilo veliki utjecaj na polaznike potvrdio nam je i sudionik i član SSMH Domagoj Dalbello rekavši:

Dojmilo me se predavanje dr. Bilića jer je na jasan i koncizan način istaknuo važnost objektivnog i znanstvenog pristupa razmatranja psihičkih simptoma koje žene doživljavaju nakon pobačaja kao što su: apatija, depresija, strah, razni oblici obrambenog mehanizma i dr. Rastužio me primjer slučaja žene koja je imala simptome slične psihozi nakon što je pobacila pod pritiskom okoline. Upravo to ukazuje na težinu pobačaja i duboke tragove koje ostavlja.

Svi sudionici imali su priliku naučiti vještine debatiranja i ispravne argumentacije. Naši organizatori za njih su pripremili radionicu debate u kojoj su pokazali svoje znanje i vještine, a isto tako i naučili važnost kulture dijaloga koje danas uvelike nedostaje.

O debati Ivan Horvat rekao je:

Debata mi se najviše svidjela, naučio sam puno novih stvari. Ono s čim sam opremljen za sutrašnji dan je još veća otvorenost za dijalog uz propitivanje vlastitog stava i uvažavanje osobe s kojom raspravljam.

Ne sumnjamo da će naši polaznici naučiti još puno korisnih stvari, one koje će obogatiti njihovo znanje, ali i još važnije njihov duh!

Toliko toga, a tek je drugi dan. Vjerujemo da vam je žao što niste s nama, ali zato vas vjerno informiramo na našem portalu. Pratimo se i čitamo!

Kata Jozović

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.