mimladi

Svjetski savez mladih Hrvatska je prepoznao potrebu za kvalitetnom, stručnom i neideloškom edukacijom o ljudskim pravima. Human Rights Slam je projekt namijenjen mladima od 18 do 30 godina te uživa financijsku potporu Grada Zagreba drugu godinu za redom.

Sastoji se od predavanja i radionica na kojima nastojimo mlade uputiti u svrhu postojanja ljudskih prava, s pravnog i filozofskog gledišta, povijest donošenja Opće deklaracije o ljudskim pravima, općenito o međunarodnom pravu, domaće i međunarodne pravne izvore, kao i izložiti sveobuhvatni prikaz ljudskih prava u kontekstu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Cilj sveobuhvatnog prikaza ljudskih prava je u prepoznavanju dobra koje pravni poredak štiti navedenim ljudskim pravom i njegovog pronalaska u stvarnosti. Sudionici stječu konkretna znanja o pravnoj materiji, definirajući što pojedino pravo jest i obogaćujući vlastita saznanja o aktualnim pitanjima vezanima uz ljudska prava.

Svrha radionica je primjena stečenih znanja na konkretan hipotetski slučaj utemeljen na činjeničnom stanju presuda Europskog suda za ljudska prava i Europskog suda. Sudionici razvijaju svoje vještine komunikacije, zagovaranja i pravnog izražavanja. Radionice su inovativne, interaktivne te su koncipirane na metodi učenja kroz rad.

Projekt zaključujemo okruglim stolom na kojem sudjeluju stručnjaci iz različitih područja, a dotičemo se aktualnih tema ljudskih prava, njihovog ugrožavanja ili povrede i zaštite.

Pozivamo sve mlade da nam se priključe jer upućujemo mlade na važnost razumijevanja ljudskih prava kao općih, univerzalnih, nedjeljivih, neotuđivih i međuovisnih i tako doprinosimo razvoju demokratskog društva. Također, upoznavanjem s demokratskim procesima u domaćim, regionalnim i međunarodnim tokovima, doprinosimo boljem razumijevanju trenutnog stanja tranzicijskog društva te potičemo na i osposobljavamo mlade za aktivno i odgovorno građanstvo.

Projekt se održava 8. i 9. prosinca 2017., a ovdje se možete prijaviti.

 

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.