mimladi

Zašto se prijaviti na Erasmus+?

O Erasmus+ programu


Erasmus+ najveći je program Europske unije za razmjenu i potporu obrazovanja, čiji je cilj poticanje osobnog i profesionalnog razvoja građana Europske unije te povećanje zapošljivosti, što rezultira socijalnom kohezijom i jačanjem europskog identiteta. Novo programsko razdoblje traje od 2021. do 2027. uz proračun koji iznosi više od 26 milijardi eura. Prioriteti programa su sljedeći: uključivost, digitalizacija, zelena tranzicija tepromicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu.


Mogućnosti koje nudi program Erasmus+

Erasmus+ nudi mogućnosti za mobilnost i suradnju za područja visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, školskog obrazovanja (uključujući rani i predškolski odgoj i obrazovanje), obrazovanja odraslih te za mlade osobno i područje sporta.

Kako bi se uspješno primijenila sva načela programa Erasmus+, osmišljena je Strategija za uključivost i raznolikost koja omogućuje jednake mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima, bez obzira na prepreke koje mogu uključivati invaliditet, zdravstvene probleme, društvene, ekonomske, geografske prepreke ili pak prepreke povezane s diskriminacijom i kulturnim razlikama. Program podupire i ciljeve Akcijskog plana za digitalno obrazovanje kako bi se učenike, nastavno osoblje, osobe koje rade s mladima te organizacije za mlade uključilo u digitalnu transformaciju, prije svega kroz razvoj digitalnih vještina i kompetencija, prijeko potrebnih u ovo vrijeme pandemije.

Erasmus+ važan je instrument i za izgradnju znanja, vještina i stavova o klimatskim promjenama. Program će povećati broj mogućnosti za mobilnost u zelenim sektorima okrenutima budućnosti, čime će se poticati razvoj kompetencija, poboljšati izgledi za razvoj karijere i angažirati sudionici u područjima koja su strateški važna za održiv rast.

Detaljnije informacije o mogućnostima, uključujući i kriterije prihvatljivosti, dostupne su u online Vodiču kroz program Erasmus+.

Foto: Pexels


Ključne aktivnosti Erasmus+ programa

Brojne su aktivnosti koje program nudi, a ključne aktivnosti su sljedeće: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince koja podupire mobilnost učenika, nastavnog osoblja i osoba koje rade s mladima za stjecanje radnog iskustva u inozemstvu; Aktivnosti sudjelovanja mladih  koja podrazumijeva lokalne i transnacionalne inicijative organizacija mladih kako bi se mlade uključilo u demokratski život; DiscoverEU – aktivnosti neformalnog učenja za osamnaestogodišnjake koje im omogućuju iskustvo putovanja po Europi te istraživanje kulturne raznolikosti i podizanje ekološke svijesti; Virtualne razmjene u području visokog obrazovanja i mladih koje promiču razvoj „mekih vještina“ kod mladih. Važno je napomenuti kako se svim sudionicima nude mogućnosti za učenje jezika uz određene oblike jezične potpore.

Iskustva studenata koji su sudjelovali u aktivnostima programa Erasmus+ možeš pročitati na sljedećoj poveznici: https://www.unizd.hr/suradnja/odlazna-studentska-mobilnost/iskustva-erasmus-plus-studenata

Foto: Pexels

Važnost programa u vrijeme pandemije

U pandemiji virusa COVID-19 pokazalo se da je pristup obrazovanju važniji nego ikada za brz oporavak, a ujedno i za promicanje jednakih mogućnosti za sve. U tom procesu oporavka program Erasmus+ podiže svoju uključivu dimenziju na novu razinu te podupire mogućnosti za osobni, društveno-obrazovni i profesionalni razvoj ljudi u Europi i šire kako nitko ne bi bio zapostavljen.

Dimenzija uključivosti obuhvaća internetske platforme kao što su eTwinning, Elektronička platforma za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE), School Education Gateway i Europski portal za mlade koje će ponuditi virtualne prostore za suradnju, baze podataka za traženje partnera, zajednice prakse i druge internetske usluge za nastavno osoblje i osobe koje rade s mladima, oblikovatelje politika i druge odgojno-obrazovne djelatnike, kao i za učenike, mlade i polaznike obrazovanja odraslih u Europi i šire.

Sve informacije o rezultatima programa Erasmus+, kao i primjere dobre prakse potraži na dostupnoj platformi projekata programa Erasmus+.


Prijavi se i stvori svoju uspješnu priču…

Mlade osobe koje su imale priliku sudjelovati u programu Erasmus+ stekle su vještine i kompetencije koje su neminovne za cjeloživotno obrazovanje. Samo neke od pogodnosti sudjelovanja su upoznavanje nove kulture, jezika te običaja, razvoj socijalnih vještina, obogaćivanje jezičnih kompetencija, jačanje samopouzdanja, ostvarivanje međunarodne mobilnosti, društveni angažman, lakša mogućnost zapošljavanja i bolji pristup tržištu rada (kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu). Prijavi se i doživi jedinstveno iskustvo!

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.