mimladi

Tihi noćni vjetar

šapuće o Tebi.

Iz daljine dopire

Tvoje duše slika.

Vjeruj mi, draga,

iskrene su riječi,

buntovnika mlada

što sanjari o sreći.

Vjeruj mi, draga,

nisam ja poeta,

što mu misli otkrivaju

prapočelo svijeta.

Ja sam, draga, nadahnut

iskonskom dobrotom,

i tražim Ljepotu

što u Tebi cvjeta.

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.