mimladi

Imate ideju koju biste htjeli realizirati, a ne znate kako?

U ovom članku saznajte kako koristiti mjere aktivne politike zapošljavanja i pokrenite svoj posao u Hrvatskoj.

Među mjerama aktivne politike zapošljavanja nalaze se razne mjere i potpore, od SOR-a i pripravništva, pa do potpore samozapošljavanja.

Ako želite pokrenuti vlastiti posao, imate ideju, ali ne znate kako onda je ovo članak za vas.

Naime, potpore za samozapošljavanje dodjeljuju se nezaposlenim osobama, koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Zavoda.

Ono što je potrebno da biste mogli koristiti ovu mjeru je sljedeće:

 • Biti prijavljen u evidenciju Zavoda
 • U nadležnom regionalnom/područnom uredu Zavoda sa savjetnikom za samozapošljavanje proći aktivnosti vezane uz samozapošljavanje
 • Izraditi poslovni plan (VAŽNO: poslovna ideja treba biti održiva!)
 • Izraditi troškovnik prema kojem je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta
 • Troškovi se odnose na registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti (nabava opreme, zakup poslovnog prostora, obavezni doprinosi za prvih 11 mjeseci)

Kod izrade troškovnika, treba imati na umu prihvatljive i neprihvatljive troškove.

Za 2019.godinu prihvatljivi troškovi su sljedeći:

 • kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti
 • kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji)
 • troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • doprinosi za novozaposlene radnike za 11 mjeseci (prihvatljivo samo za potpore za proširenje poslovanja)
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava
 • troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade
 • upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti
 • marketinške aktivnosti i oglašavanje (izrada i održavanje web stranice, zakup domene, web hosting, tisak materijala za oglašavanje, izrada reklamnih ploča i natpisa, internet oglašavanje, izrada logotipa, brendiranje) –  najviše 20 % od iznosa potpore
 • kupnja, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama)
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (nužnih za obavljanje djelatnosti)
 • troškovi atesta i procjene opasnosti
 • kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme
 • kupnja licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za software)
 • kupnja franšize
 • PDV koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u
 • usluge koje su neophodne  za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje i sl).

Neprihvatljivi troškovi za 2019.godinu:

 • kupnja rabljene opreme i rabljenih vozila
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti
 • kupnja robe/proizvoda za daljnju prodaju
 • porezi, prirezi, komorski doprinosi
 • kupnja telefonskih i mobilnih uređaja
 • zakupnina za poslovni prostor zakupljen od članova obitelji
 • obnova ili uređenje poslovnog prostora
 • popravak ili ugradnja instalacija u poslovnom prostoru
 • podzakup za poslovni prostor
 • oglašavanje koje provodi drugi subjekt u ime samozaposlene osobe (oglasnici, druge tvrtke)
 • pretplate na časopise i stručnu literaturu
 • edukacije održane u inozemstvu i online edukacije
 • troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti
 • komorske i druge članarine
 • autorski ugovori s drugim osobama
 • trošak istraživanja tržišta
 • najam/leasing vozila i opreme
 • tisak na reklamne predmete
 • doprinosi za druge zaposlenike (neprihvatljivo u slučaju potpore za samozapošljavanje)
 • službena putovanja
 • trošak goriva, guma, cestarina, naplate parkinga za službeno vozilo
 • troškovi održavanja, servisiranja, registracije automobila
 • temeljni kapital kod osnivanja trgovačkog društva
 • kupnja udjela u već postojećoj tvrtki
 • troškovi premije osiguranja
 • režijski troškovi poslovnog prostora i priključci energenata
 • usluge drugih poslovnih subjekata (osim izričito navedenih u popisu prihvatljivih troškova

Nakon prihvatljivih I neprihvatljivih troškova, pravo je vrijeme za saznati koliki je iznos potpore koju možete dobiti.

Potpore za samozapošljavanje iznose do 55.000,00kn, odnosno 70.000,00 u slučaju da se kombinira sa SOR-om. Za otvaranje obrta ili slobodne profesije (do 2 osobe) iznosi 110.000,00kn, ako se želite udružiti u trgovačko društvo ( do 4 osobe) do 220.000,00kn, a za udruživanje u zadruge ( za 5 osoba) potpora iznosi do 275.000,00kn.

Ako je riječ o sljedećim djelatnostima, onda potpora može ići do 70.000,00kn:

 • rudarstvo i vađenje
 • prerađivačka industrija
 • gospodarenje otpadom i sanacija okoliša
 • građevinarstvo
 • prijevoz putnika

Sada kada znate iznos potpore, koji su prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, vrijeme je da saznate kako se boduje zahtjev za ostvarivanje navedene mjere.

Svaki zahtjev za samozapošljavanje, boduje se prema unaprijed utvrđenim elementima od kojih svaki nosi određen broj bodova.

Za pozitivnu ocjenu zahtjeva potrebno je ostvariti 16 od ukupno 26 bodova.

Elementi koji se boduju:

 1. radno iskustvo u djelatnosti poslovnog plana
 2. obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti iz poslovnog plana
 3. prethodno poduzetničko iskustvo (prednost: osobe koje se prvi put samozapošljavaju)
 4. Suradnja sa Zavodom (u najširem smislu odnosi se na dosadašnju komunikaciju nezaposlene osobe s predstavnicima Zavoda)
 5. Popunjenost poslovnog plana (uzima se u obzir iscrpnost i razumljivost poslovnog plana)
 6. Priložene ponude/predračuni uz troškovnik
 7. Priložena pisma namjere ili predugovori (izjave) o budućoj poslovnoj suradnji
 8. Povezani poslovni subjekti
 9. Procjena prihoda i troškova
 10. Dodatne prednosti s obzirom na lokalno tržište

Za više informacija o svakom pojedinom elementu bodovanja možete pogledati na Internet stranici: mjere.hr

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.