mimladi

Naši projekti: Kurikul za ljudsko dostojanstvo

Kurikul za ljudsko dostojanstvo (engl. Human dignity curriculum, HDC) obrazovni je program koji provodi udruga Svjetski savez mladih u školama u čitavom nizu zemalja. Riječ je o preventivnom programu koji kroz provođenje radionica ističe ljudsko dostojanstvo kao temelj za izgradnju identiteta i karaktera kod osnovnoškolske i srednjoškolske djece. Program polazi od holističkog pristupa, što znači da na dijete i čovjeka općenito, gleda kao na cjelovito biće koje se može razviti i ostvariti na tjelesnom, psihičkom, emocionalnom, moralnom i duhovnom planu.

Zašto je HDC potreban? 

Školstvo je tema o kojoj se u Hrvatskoj često raspravlja. Mnogi imaju kritike, a gotovo svatko ima svoje mišljenje. S dobrim razlogom. Naime, unatoč neupitnom trudu i angažmanu brojnih nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja, roditelja i drugih osoba angažiranih u odgoju i obrazovanju, problemi u cjelokupnom sustavu su brojni i imaju ozbiljne, često negativne, posljedice na dobrobit i razvoj djece.

Jedan od ključnih problema su očekivanja koja društvo stavlja pred djecu. Zapitajmo se, što točno vrednujemo i cijenimo kod djece? Prije svega, vrednujemo postignuće. Neovisno je li riječ o postignuću vezanom uz učenje, sport, uspjeh u nekom hobiju ili nešto drugo. Dijete koje je uspješno u bilo čemu, bit će nagrađeno i pohvaljeno. Ono će biti ponosno na sebe i poticano da tako i nastavi.

Osim postignuća, vrednuju se i sposobnosti. Uvijek ćemo više ulagati u dijete koje je talentirano, darovito ili inteligentno. Svakako je pozitivno što će takvo dijete dobiti priliku ostvariti svoje potencijale, ali ne smijemo zaboraviti da svako dijete ima beskonačnu vrijednost i vlastiti potencijal koji može ostvariti. Samo to treba pronaći u sebi, a u tome mu treba i pomoći.

Vrednuje se i zauzimanje za sebe i zadovoljenje vlastitih potreba. Najvažnije je da sam „ja uspio“, „ja pobijedio“, „ja nekoga nadvladao“, „ja bolji od drugoga“ i, na kraju, najvažnije je da sam „ja sretan“. Ja, ja, ja… Takav pristup prevladava u društvu i to je pristup koji, često nesvjesno, prenosimo na djecu. Naravno da je asertivnost i zauzimanje za sebe, ne samo bitno, nego i nužno za normalno funkcioniranje, ali do kakvih posljedica nas dovodi usmjeravanje prvenstveno na „ja“?

Ništa od navedenog nije isključivo loše. Međutim, što se to ne cijeni, a trebalo bi? Što je to zanemareno? Zanemarene su vrijednosti. Ili, drugim riječima, jesmo li zaboravili učiti i poticati djecu da budu, jednostavno – dobra. Deklarativno, svi od djece tražimo da budu dobra, ali to često uzimamo kao nešto što se podrazumijeva i nešto što je uvijek sekundarno i manje bitno od uspješnosti, sposobnosti ili zadovoljenja vlastitih potreba. A to shvatimo tek kada je prekasno, kada djeca odu u krivom smijeru i kada više nema natrag. A što to znači biti dobar i kakvu to „dobrotu“ trebamo poticati kod djece? Dobrota, prije svega, znači prepoznavanje dostojanstva svake osobe i gledanje na drugoga kao na osobu i subjekt, a ne objekt zadovoljenja naših potreba. Dobrota je preuzimanje odgovornosti za vlastite postupke. Dobrota je pristojnost, suradnja i solidarnost prema drugome te vjernost zajednici kojoj pripadamo. Biti dobar znači živjeti u skladu s vrijednostima ili, kako bi se ponekad reklo, u skladu s „bontonom“.

Iako je škola deklarativno „odgojno-obrazovna institucija“, u našem školstvu premalo smo usmjereni na izgradnju karaktera. To se jako dobro može vidjeti i samim uvidom u obrazovne sadržaje. Gotovo svi predmeti usmjereni isključivo na usvajanje određenog teorijskog sadržaja. A ono malo iznimno bitnih predmeta koji bi djeci trebali pružiti odgojnu stranu školovanja koja im je potrebna, budimo iskreni, većina učenika i roditelja doživljava isključivo kao predmete iz kojih se dobiva „sigurna petica“ i kao vrijeme za prepisivanje domaćih zadaća iz drugih predmeta. Nažalost, to vrlo često nije samo doživljaj učenika nego i realna situacija. Nastavnici su tu najmanje krivi. Kada se vaš predmet ne doživljava ozbiljno i radi kontinuirani pritisak na vas, malo je toga što možete učiniti.

Posljedice ovih problema su dalekosežne. Ukoliko ne naučimo djecu što je to dobrota i ne uložimo u izgradnju njihovog karaktera, tko zna kakvo nas društvo za 10, 20 ili 50 godina čeka. Djeca su predivna. Neiskvarena su. Ona imaju nevjerojatan potencijal za dobro. Ona teže i ka dobrome i ka izvrsnosti, samo to treba na vrijeme prepoznati i pokazati im pravi put.

Što HDC nudi?

Kurikul za ljudsko dostojanstvo može nadomjestiti neke od ključnih nedostataka obrazovnog sustava u Hrvatskoj i mnogim drugim državama. Cilj samog programa upravo je pružiti djeci ono što im najviše nedostaje u redovnoj školi kroz zanimljive i interaktivne radionice koje se najčešće, ali ne i nužno, održavaju u sklopu samog nastavnog procesa kako bi sadržaji HDC-a bili dostupni svima.

HDC potiče djecu na razumijevanje koncepta ljudskog dostojanstva u svrhu razvoja pozitivnih životnih navika i vrijednosti. Usmjerava djecu da u životu prepoznaju slobodu za izvrsnost kao najvažniji i najispravniji oblik slobode koji će im omogućiti ispunjen, ostvaren, autentičan i dostojanstven život. Potiče ih na orijentaciju ka dugoročnim ciljevima koji će im, ne samo povećati šanse za uspjeh u bilo kojem poslu kojim će se baviti, već i omogućiti ispunjenu i smislenu budućnost koja će biti pod njihovom kontrolom i za koju će znati preuzeti odgovornost. I, povrh svega toga, HDC uči djecu da sebe i drugoga gledaju kao na cjelovito ljudsko biće. Biće koje je subjekt, a ne objekt te koje ima neizmjernu vrijednost i dostojanstvo.

Ukoliko djeca prihvate takav pogled na čovjeka, to će im sasvim sigurno biti korisno, i to iz nekoliko razloga. Prije svega, može doprinjeti njihovom samopoštovanju koje je samo po sebi iznimno bitno jer je povezano sa kvalitetnim funkcioniranjem u životu i sa dobrobiti. Osim toga, lakše će ostvarivati kvalitetne odnose s drugima temeljene na međusobnom uvažavanju i prihvaćanju te će biti konstruktivni članovi društva. Onakvi članovi društva koji će svojim primjerom i svojim djelovanjem širiti dobrotu prema drugima kao i poštovanje i zajedništvo.

Sve od navedenog iznimno je bitno za cjeloviti razvoj djeteta, ali i za sve one s kojima će se dijete tijekom svoga života susretati. Želimo skladno društvo, kao i ispunjene i ostvarene pojedince, a HDC daje svoj mali doprinos kako bismo to i ostvarili.

Kurikul za ljudsko dostojanstvo uspješno se provodi već nekoliko godina u velikom broju zemalja koje često pripadaju i različitim kulturama. Međutim, vrijednosti koje HDC promiče su univerzalne, pozitivne, ispravne i, što je najvažnije, korisne i bitne svakom djetetu.


Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.