mimladi

“Quo vadis, demografija?”

Ovog je utorka održan okrugli stol “Quo vadis, demografija?” koji je povodom Svjetskog dana stanovništva organizirao Svjetski savez mladih Hrvatska (SSMH) u sklopu projekta “Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora” sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda.


Razvoja i opstanka Hrvatske kakvu poznajemo nema bez stavljanja naglaska na razvoj i njegovanje
potencijala koje naše stanovništvo ima i nudi, započela je okrugli stol Matija Boras, predsjednica SSMH.
Podsjetila je da je SSMH započeo obilježavanje Svjetskog dana stanovništva prošle godine organizacijom
okruglog stola na kojem se došlo do zaključka da je stanovništvo rješenje ekonomskog rasta Hrvatske.
Stanovništvo je temelj razvoja naše zemlje i općeg blagostanja, poručio je Ivan Majstorić, voditelj
projekta “Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora”
. Naglasio je i da su nam nužne kvalitetne,
dosljedne i dugoročne javne politike iz sfere populacijske, obiteljske i migracijske politike te njihova
koordinacija. Smatra da znanstvena zajednica ima ključnu ulogu u obrazovanju novih generacija o
demografskim izazovima, dok najvažniju ulogu u provedbi mjera vidi u odlukama Vlade RH.

Izvor: SSMH


Doc. dr. sc. Stjepan Šterc, predstojnik Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo Fakuleteta
hrvatskih studija u Zagrebu, ističe da se u javnom prostoru ne spominje Svjetski dan stanovništva usprkos
činjenici da je Hrvatska, prema procjenama UN-a, među demografski najugroženijim područjima svijeta.
Razlog za to vidi i u aktualnim aferama.


Tvrdi da su projekcije UN-a prema kojima će Hrvatska do 2050. izgubiti pola milijuna stanovnika ustvari
optimistične. Prisjetio se donošenja Nacionalnog programa demografskog razvitka iz 1996. kada je
postojalo politički konsenzus oko demografije. Smatra da se danas ne zna ni tko izrađuje demografsku
strategiju. Imajući u vidu razmjere depopulacije, smatra da bi se okrugli stol trebao zvati “Quo vadis,
Hrvatska?”.


Izv. prof. dr. sc. Marin Strmota, izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, osvrnuo se
na na često spominjanu tezu da Hrvatsku ima istu demografsku sliku kao i druge europske zemlje. Istaknuo je da Hrvatska ima lošije demografske pokazatelje od većine europskih zemalja. Jedino tvrdi da
se zajedničkim može smatrati smanjenje totalne stope fertiliteta. Komentirajući izostanak donošenja
demografske strategije, ističe da se ista ne može ni donijeti u ovim lošim političkim uvjetima. Smatra i da
političarima ne dostaje volje i dosljednosti da strategiju provedu u djelo.

Izvor: SSMH


Svi su se govornici složili da je potrebno donijeti i dosljedno provoditi demografsku strategiju te da je
općenito nužna puna veća razina političke volje da bi demografija i doslovno postala strateški prioritet
državne politike.


Iz SSMH poručuju da će nastaviti obilježavati Svjetski dan stanovništva kako bi afirmirali
demografiju u javnom prostoru, ukazivali na posljedice depopulacije i potrebu za boljim javnim
politikama.

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.