mimladi

Uspješan završetak projekta “Nove mogućnosti za tebe!”

U Hotelu Academia u Zagrebu 6. lipnja održana je završna konferencija projekta “Nove mogućnosti za
tebe!”
na kojoj su predstavljeni projektni rezultati ostvareni tijekom posljednje dvije godine.
Projekt je proveden u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “Pronađi me!” – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu. Ukupno je trajanje projekta dvije godine, od 6.7.2021. do 6.7.2023. i u potpunosti se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 265.339,44 eura.


Projekt je provela udruga Amigdala – Centar za psihološku pomoć iz Zagreba, u partnerstvu s
Područnom službom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Zagrebu i Hrvatskim društvom inženjera
geotehnike – HDIG.


Provedenim se projektom željelo mladim osobama u NEET statusu olakšati pristup tržištu rada te ih se
osnažiti za aktivno sudjelovanje u njemu. NEET (engl. Not in Employment, Education or Training) je
akronim koji označava osobe između 15 i 29 godina starosti, koje nisu zaposlene, nisu u sustavu
obrazovanja niti se usavršavaju, zbog čega se mladi u NEET statusu smatraju ranjivom skupinom osoba
koje se nalaze u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Budući da je udruga Amigdala osnovana ciljem promicanja, provođenja, istraživanja i unaprjeđenja psihološke, psihosocijalne, edukacijsko- rehabilitacijske pomoći i podrške sa svrhom prevencije rizičnih ponašanja i poboljšanja kvalitete života pojedinca, obitelji, skupine i društva, projekt “Nove mogućnosti za tebe!” idealno se stopio s drugim
redovitim aktivnostima udruge.


Kako bi se mladima u NEET statusu pomoglo otkriti njihove vlastite potencijale i osnažilo ih se na
njihovom karijernom putu, kao i na putu osobnog razvoja, kroz projekt je u Zagrebu uspostavljeno Savjetovalište za mlade. Stručni tim Savjetovališta organizirao je i svojim korisnicima ponudio cijeli niz
mogućnosti uključivanja u atraktivne programe koje je financirala Europska unija. Tako su mladi iz bogate ponude slobodno mogli birati jedan ili više programskih sadržaja, kao što su:

  • pohađanje verificiranog programa obrazovanja i osposobljavanja po vlastitom izboru – korisnici projekta upisali su 17 različitih programa obrazovanja (Web dizajn, jezici, autoškola, slastičar, instruktor fitnesa, …)
  • individualno karijerno savjetovanje uz kontinuiranu podršku mentora
  • psihoedukativne radionice s ciljem razvijanja tzv. mekih vještina poput komunikacijskih vještina, vještina suočavanja sa stresom te emocionalne kompetentnosti
  • razne sportske i umjetničke aktivnosti (moderni orijentalni ples, judo, planinarenje, muzeji i kazališta, radionice nutricionizma, …) i dr.
Izvor: Udruga Amigdala

Savjetovalište za mlade se nalazi u Dubravi, u Ulici Hrvatskog proljeća 32, a nastavit će s radom i nakon
završetka projekta. U sklopu projekta, program obrazovanja je upisalo i uspješno završilo 20 mladih osoba iz Grada Zagreba, a njihovim osnaživanjem za aktivno sudjelovanje na tržištu rada, ostvareni projektni rezultati odražavaju se i na širu društvenu zajednicu jer doprinose smanjenju ukupne stope nezaposlenosti te posljedično i smanjenju broja osoba u ranjivim marginalnim skupinama društva.

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.