mimladi

Promocija časopisa The Split Mind

Kvalitetni prozni, poetski i dramski tekstovi dio su sadržaja The Split Mind, časopisa za književnost i kulturu koji je 11. svibnja na Filozofskom fakultetu u Splitu održao promociju jubilarnog dvadesetog broja. Donosimo vam pjesmu “Noćna priviđanja” koju je napisao Luka Goreta, član Svjetskog saveza mladih Hrvatska i član uredništva spomenutog časopisa

Grad već sniva u dubokoj tami,
zov ulice moje lice mami.
Nema nigdje ni pijane mijene,
sjajem svojim da obasja mene.

O, Mjeseče, čežnjo moja ljuta,
ti jedini drug mi noćas budi,
da nestane bol sa lica moga!
Samo tugu meni život nudi.

O, Mjeseče, pijani moj druže,
zagrli me čvrsto kao brata!
Pokaži mi put do vječnog sunca,
otvori mi stazu rajskih vrata!

Kao da me prate tihe sjene
i koraci nijemih prolaznika.
U tišini, san mi oči sklapa.
Grada noćnog, to je prava slika.

Čekam ushit jednog novog dana
da mi svane neka zora nova,
da polako krenem svijetlom stazom,
preko trnja, do dalekih snova.

Luka Goreta
Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.