mimladi

Poslovanje hrvatskih poduzeća u prva tri kvartala 2022. (3. dio)

U prethodnom smo se članku upoznali s poslovanjem INA Grupe i JANAF-a, a sada je na redu pregled poslovanja prehrambenog sektora, predvođenog Podravkom i Atlantic Grupom.

Sektor prehrane – Podravka [1]

U promatranom razdoblju od siječnja do rujna, Podravka je ostvarila dobre rezultate povećavši prihode za 9,7 % na 3.712,6 milijuna kuna, te neto dobit za 3,8 % na 269,1 milijuna kuna. Prihodi segmenta prehrane rasli su za 11,1 %, dok su prihodi segmenta Farmaceutike rasli 5,0 %. Zbog potrebe financiranja tekućeg poslovanja (obveza prema dobavljačima i isplate dividende), kratkoročni je dug porastao za 8,6 %, dok je dugoročni dug niži za 72,6 %. Neto dug na kraju rujna iznosio je 326,9 milijuna kuna te je tako bio niži 29 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od prodaje na tržištima Hrvatske i Slovenije čine 49,9 % ukupnih prihoda od prodaje, Jugoistočna Europa čini 21,2 %, Zapadna Europa i prekooceanske zemlje 11,2 %, Centralna Europa 12,4 %, te Istočna Europa 5,4 %. Najveći porast prihoda zabilježen je u regiji Centralna Europa za 14,7 %, zatim Hrvatska i Slovenija za 12,9 %, JI Europa za 11,4 %, Zapadna Europa i prekooceanske zemlje 2,6 %, a jedini pad od 13,9 % zabilježen je u regiji Istočne Europe zbog međunarodne izolacije Rusije i rata u Ukrajini.

Negativan utjecaj na profitabilnost imao je snažan rast cijena sirovina, ambalaže i energenata u segmentu prehrane za visokih 25,3 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a do kraja 2022. očekuje se dodatan negativni utjecaj. U promatranom razdoblju, cijene nabavljenih sirovina potrebnih za proizvodnju veće su od 5 do 30 % u odnosu na kraj 2021. što će se morati negativno odraziti na krajnju cijenu potrošača. Podravka je već u prvom tromjesečju ove godine podigla cijene za od 7 do 10 %, dok je drugo povećanje u rasponu od 5 do 7 % uslijedilo početkom trećeg tromjesečja. Kako bi se smanjili pritisci povećanja cijena za krajnje kupce, Podravka će u zadnjem tromjesečju ove godine, ovisno o cijeni plina, koristiti i alternativna goriva poput lož ulja s obzirom na to da raspolaže takvom infrastrukturom.

Neovisno o negativnom utjecaju porasta cijena na poslovanje plaće radnika su, posljednjih godinu i pol, povećane u neto iznosu od 14 do 23 %. Nadalje, investicijski ciklus napreduje po planu. Dovršena je klimatizacija proizvodnih pogona u Koprivnici i Varaždinu, sunčana elektrana Danica puštena je u pogon sredinom listopada s instaliranim kapacitetom od 3.059 kW, a do kraja 2023. planira se proširiti proizvodni kapacitet na području lokacije Danica i na objekte na lokaciji Belupo. U prvom kvartalu pokrenuta je investicija proširenja tvornice juha i Vegete u Koprivnici koja će u glavnini biti završena do kraja 2022. Krajem prvog kvartala 2023. planira se početak izgradnje logističko-distributivnog centra u Koprivnici, kojemu je cilj optimizacija skladišnog prostora.

Sektor prehrane – Atlantic Grupa [2]

U prvih devet mjeseci ove godine, Atlantic Grupa bilježi porast prihoda od prodaje od 10,8 % u odnosu na prethodno razdoblje te oni iznose 4.706,3 milijuna kuna. Dio ostvarenog porasta prihoda posljedica je podizanja prodajnih cijena zbog poskupljenja ključnih sirovina, pakirnog materijala, energenata i sl. No podizanje cijena nije rezultiralo većom dobiti iz poslovanja te ona pada za 32,1 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godina na i dalje pozitivnih 271,3 milijuna kuna. Zaduženost kompanije veća je 27,3 % nego u istom razdoblju prethodne godine, no i dalje ostaje održiva.

Nabavna vrijednost prodane robe bilježi rast od 9,5 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog veće prodaje principalskih brendova. Trošak proizvodnih materijala raste 30,7 % zbog značajnih poskupljenja sirove kave, jestivih ulja, šećera, kakaa, pakirnog materijala i sličnog. Troškovi energije veći su 78,2 % zbog porasta vlastite proizvodnje i tržišnog rasta cijena energije.

Ostvarenje prodajnih prihoda po segmentima pokazuje da je strateško poslovno područje kava najveći generator prihoda te je imalo rast u iznosu od 15,9 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Posljedica je to visokih cijena kave na svjetskim tržištima koje su do listopada ove godine bile dva puta veće nego na kraju 2020 godine. Trend rasta cijena kave započeo je početkom 2021. godine i bilježi svoj vrhunac u 2022. godini, pri čemu se u listopadu 2022. cijena vratila na razinu iz srpnja 2021. godine. Ostala strateška poslovna područja bilježe porast prihoda od preko 4,9 %.

Više od polovice prihoda od prodaje koncentrirano je na tržištu Hrvatske i Srbije, zatim slijede Slovenija i druge države regije JI Europe. Europska tržišta čine 5,2 % poslovnih prihoda što govori da je Atlantic grupa u glavnini koncentrirana na područje zemalja JI Europe te to utječe na nižu profitabilnost poslovanja no što bi bio slučaj da su tržišta srednje ili zapadne Europe zastupljenija u prodaji. Rusija i ZND čine 1,6 % poslovnih prihoda. Atlantic Grupa, osim svojih, prodaje i druge brandove kao što su Red Bull, Rauch, Mars. Udio prodaje vlastitih brandova čini 63,5 %, a ostalih 27 %. Farmaceutski segment poslovanja čini 9 % ukupnih prihoda referentnog razdoblja.

Očekivanja uprave za 2022. godinu su prihodi od prodaje u iznosu od 6,2 milijarde kuna unatoč porastu cijena i padu kupovne moći stanovništva na ključnim tržištima. I dalje je strateška odrednica Grupe djelomično samostalno apsorbirati porast cijena djelujući na umanjenje profitnih marži, čiji se oporavak očekuje tek u 2024. godini. Zbog povećane neizvjesnosti, odgađa se izgradnja nove tvornice Argete u Varaždinu za najmanje godinu dana, a plan kapitalnih ulaganja za ovu godinu pada za 40 milijuna kuna na i dalje visokih 280 milijuna kuna.

Bio je ovo pregled poslovanja Podravke i Atlantic Grupe iz prehrambenog sektora. Vidljive su jasne poteškoće u nošenju s porastima cijena i neizvjesnošću koja se ogleda u padu profitabilnosti poslovanja i odgađanju nekih kapitalnih investicijskih projekata. Najveći potencijali su širenje prodaje na tržišta zapadne i srednje Europe kako bi se diverzificirala tržišta i povećale profitne marže poslovanja.


[1] https://www.podravka.hr/storage/repository/download/85ee1550-56c2-11ed-bc5b-8a0cee334531

[2] https://flare-api.shape404.agency/atlantic/documents/7645a5f660726d511ccc1f378a3419c6/Konsolidirani_nerevidirani_financijski_rezultati_AG_u_prvih_devet_mjeseci_2022._godine.pdf

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.