mimladi

26. rujna – Europski dan jezika

U europskoj uniji postoje 24 službena jezika. Najmlađi je službeni jezik hrvatski. Međutim, jezična je različitost kontinenta Europe u jezicima i dijalektima koji su manje rašireni, a čija se brojka penje i preko 225. Tim se povodom svake godine 26. rujna obilježava Europski dan jezika kako bi se podigla svijest o očuvanju bogate jezične i kulturne različitosti Europe.

Prošlost

Većina je europskih jezika indo-europskog podrijetla, odnosno potječe iz prapovijesnog jezika kojim se govorilo u neolitsko doba. Brojna istraživanja na tom području početkom 19. stoljeća bila su povod za razvoj lingvistike kao akademske discipline. Tada se počela shvaćati važnost jezika i govora te njegovo učenje kroz školovanje.

Tek je 1997. stvorena ideja o organiziranju kampanje kojom bi se javnost informirala o važnosti učenja stranih jezika, a 2001. bio je održan prvi Europski dan jezika, koji je organizirala Europska unija. Taj je događaj bio vrlo dobro prihvaćen i od onda je održano više od 1000 događanja na temu jezika i govora te njihove važnosti u svakodnevnom životu.

Važnost višejezičnosti

Ciljevi obilježavanja Europskog dana jezika su očuvanje baštine te poticanje ljudi sviju dobnih skupina na učenje stranih jezika. Učenje stranog jezika utječe na poboljšanje kulturne inteligencije i mentalne agilnosti, a istodobno otvara vrata novih prilika naročito u poslovnom životu. Jasna komunikacija s govornicima drugog jezika vrlo je poželjna vještina. Poznavanjem stranog jezika lakše prihvaćamo različitosti te razumijemo funkcioniranje određene zajednice kao samostalne i kao dio cjeline neke veće zajednice.

Višejezičnosti nije cilj samo učenje drugih jezika zbog njegovog poznavanja, već i zbog očuvanja tog jezika od izumiranja. Nažalost, svjedoci smo da manje zastupljeni jezici danas izumiru jer su ih preplavili neki popularniji, poput engleskog ili španjolskog. Učenje jezika i dijalekata koji su zastupljeni u našoj zajednici također je poželjno jer se smatra da bi neki od njih mogli izumrijeti ako ih ne očuvamo, primjerice istriotski.

Foto: Pexels

Zanimljivosti

Brojne su zanimljive činjenice vezane uz jezike. Postoje tri glavne jezične skupine, germanska, slavenska i romanska. Većina jezika koristi se latiničnim pismom, no u upotrebi je i ćirilica, a postoje i druga pisma primjerice grčko i armenijsko. Najstariji očuvani jezik na europskom tlu je baskijski. Zanimljivo je da je ruski jezik najzastupljeniji jer ima najviše izvornih govornika, a engleski jezik kao drugi učeni jezik danas je najčešće korišteni na području Europe. Smatra se da je London grad u kojem postoji najviše jezične različitosti.

Nikad nije kasno

Neke su države u obavezan sustav obrazovanja uvele učenje još dva strana jezika paralelno s materinjim. Općeprihvaćena činjenica je da se strani jezik lakše usvaja ako se počne učiti od najranije dobi. No to bi mogao biti slučaj samo ako bi se učenje nastavilo i nakon obaveznog školovanja i ako bi se taj jezik redovno koristio u govoru. Stoga neka nas to ne demoralizira jer učenje stranog jezika ne poznaje dobne granice, a svaka nova stečena vještina doprinosu čovjekovom rastu i razvoju.

Foto: Pexels

Literatura:

  1. National today: https://nationaltoday.com/european-day-of-languages/
  2. Twinkl: https://www.twinkl.hr/event/european-day-of-languages-2022
  3. Profil klett: https://www.profil-klett.hr/europski-dan-jezika-1
  4. HalPet: https://halpet.hr/europski-dan-jezika/
  5. Council of Europe: https://www.coe.int/en/web/language-policy/european-day-of-languages
  6. Interlude:https://interlude.hk/on-this-day-26-september-european-day-of-languages/
  7. Enciklopedija: https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=6156
Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.