mimladi

„Prijedlog mjera za samozapošljavanje mladih“

Dokument nastao tijekom projekta „Budi aktivan i kreativan“

Mi, mladi ljudi u dobi od 18 do 30 godina s područja Osječko-baranjske županije, smatramo da su glavni problemi mladih poduzetnika na području grada Osijeka i njegove okolice, ali i cijele Republike Hrvatske nedovoljno razvijena financijska pismenost, neusklađenost obrazovnog sustava i ponude tržišta rada te iskrivljen stav društva prema poduzetništvu.

Svjetski savez mladih Hrvatska i prije je prepoznao problem nedostatka financijske pismenosti među mladima, što je projektom „Budi aktivan i kreativan“ potvrđeno. Mladi nisu dovoljno upoznati s financijskim znanjem koje im je potrebno za samostalno funkcioniranje u današnjem okruženju, što znatno utječe na njihovu odvažnost za upuštanje u poduzetničke pothvate. Kao velik problem detektirano je formalno obrazovanje kroz koje se mlade nedovoljno poučava znanjima potrebnima za razumijevanje glavnih načela štednje, ulaganja i poduzetništva.

Rješenje problema vidimo u dizanju svijesti o problemu financijske nepismenosti te provođenju edukacija i radionica, kako za učenike tako i za osobe izvan obrazovnog sustava. Reformom školstva, odnosno donošenjem programa Škola za život kroz međupredmetne teme napravljen je prostor pogodan upravo za stjecanje dodatnih, ali ključnih znanja poput financijske pismenosti. Mladi rješenje problema vide i u uvođenju vanjskih stručnjaka u sustav školovanja, koji će učenicima ponuditi konkretne primjere iz prakse, probleme s kojima su se suočavali, ali i radionice i edukacije kako bi učenici što ranije počeli razvijati poduzetnički način razmišljanja. Stoga, potičemo pokretanje projekata u suradnji sa školama kojima bi se u sklopu edukacija i radionica mladima približila potrebna znanja u tri osnovne kategorije: financijsko znanje, financijsko ponašanje i odnos prema novcu.

Dinamična i ubrzana promjena tržišne strukture uvjetuje i promjenu potreba na tržištu rada. Smatramo da je uslijed sporog provođenja reformi te zanemarivanja preporuka HZZ-a za obrazovnu upisnu politiku prisutan nesrazmjer upisnih kvota na obrazovne programe s potrebama tržišta rada. Zbog navedenog propusta suočavamo se s problemom sve veće nezaposlenosti, a istodobno nedostatkom djelatnika određenih strukovnih zanimanja.

Kako bi se smanjila stopa nezaposlenosti i motiviralo mlade na profitabilne poduzetničke poslove ključno je uvažiti preporuke HZZ-a za obrazovnu upisnu politiku te uskladiti broj upisnih kvota na obrazovne programe s potrebama tržišta rada. Svjesni da grad nema izravnog utjecaja na određivanje upisnih kvota za srednje škole i fakultete predlažemo povećanje budžeta stipendija za zanimanja koja su prema preporukama HZZ-a potrebna. Apeliramo na grad Osijek da edukacijama i marketinškim kampanjama proširi svijest o potrebama tržišta rada te mlade usmjeri na deficitarna zanimanja.

Uz navedeno, mladi smatraju da je za promoviranje poduzetništva ključna promjena svijesti društva. Mladi su obeshrabreni pristati na rizik promjene radnog mjesta, promjene trenutnog zanimanja, odnosno prekvalifikacije ili pokretanja vlastite poduzetničke ideje te se češće odlučuju za odlazak u inozemstvo, nego za otvaranje vlastitog posla. Stoga, mlade treba od najranijih dana poticati na odvažnost i preuzimanje odgovornosti u smislu samozapošljavanja, a rješenje toga vidimo u stvaranju povoljne financijske atmosfere i poticanju mladih na razvijanje vlastitih talenata i prirodnih snaga te povezivanje istih s poduzetništvom.

Dosada ponuđeni poticaji i subvencije pohvalan su, ali na žalost nedovoljan poticaj da se što više mladih odluči preuzeti rizik samozapošljavanja. Prvenstveno je potrebno mladima ponuditi financijsku pomoć pri dodatnim stručnim usavršavanjima, edukacijama i/li prekvalifikacijama. Smatramo nužnim mlade ljude ohrabriti na preuzimanje rizika koji sa sobom nosi samozapošljavanje, učestalijim educiranjem o mogućnostima prijave na razne natječaje za financijske potpore, dodjelom većih financijskih potpora, poslovnih prostora te subvencioniranjem režija.

Mi, mladi ljudi u dobi od 18 i 30 godina s područja Osječko-baranjske županije apeliramo na odgovorne da se posvete rješavanju spomenutih problema kako bi se spriječilo daljnje iseljavanje mladih i omogućilo puno ostvarenje njihova potencijala. Vjerujemo da Osijek i okolica imaju potencijal zadržati mlade i osigurati im profesionalni i osobni razvoj, te se stoga nadamo da će se naš glas, kroz ovaj prijedlog mjera, čuti.

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.