mimladi

Međunarodni dan muzeja

18. svibnja, u Hrvatskoj i ostatku svijeta, obilježava se Međunarodni dan muzeja. Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja 1977. godine pokrenuo je International Council of Museums (Međunarodni savjet za muzeje). U Hrvatskoj se počeo obilježavati 1980. godine, a glavni organizator je Muzejski dokumentacijski centar. Toga je dana u svim muzejima posjetiteljima osiguran besplatan ulaz i osigurane izložbe novih postava, zbirki, radionica, priredbi i sl.

Nove uloge i zadaće muzeja

Muzeji kao kulturne ustanove za cilj imaju istraživati i prikupljati kulturnu građu, analizirati ju, čuvati, restaurirati te prezentirati javnosti putem organiziranih izložbi ili stručnog vodstva.

Foto: Unsplash

Nekada su muzeji bili isključivo prostori za odlaganje i čuvanje umjetnina. Tijekom 60-ih godina sve se više primjećuje edukacijska uloga muzeja. Edukacije se najčešće provode u vidu stručnog vodstva namijenjenog dječjem uzrastu ili organizacijom različitih tematskih radionica unutar muzeja. Boravkom djece u muzeju te stručnim vodstvom kustosa i muzejskih pedagoga, djeca uče o kulturi i kulturnog baštini prošlih, ali i sadašnjih vremena, običajima svoje kulture, ali i drugih kultura i njihovih tradicionalnih običaja. Muzeji potiču interkulturalnost i multikulturalnost što uvelike pomaže u prihvaćanju sličnosti, ali ponajprije različitosti koje ima naša kultura s drugim kulturama i narodima.

Foto: Unsplash

Iako je muzejima glavna tema povijest, muzeji se sve više odmiču od tradicionalne uloge muzeja kao prostora u kojem se samo prikuplja i izlaže kulturna građa. Sve više muzejskih stručnjaka i stručnjaka iz kulture predlaže inovativne programe i još bolju komunikaciju muzeja s ciljanom publikom. Predlaže se povećanje korištenja modernih tehnologija, društvenih mreža, virtualnih izložbi i sl. te stvaranje slike o muzeju koji će biti jednako pristupačan svima – djeci, odraslima, osobama s poteškoćama i starijima. Cilj je stvoriti muzeje koji će biti u korak s komunikacijskim tehnologijama te promijeniti dosadašnju „zastarjelu“ muzejsku praksu koja se svodila samo na prikupljanje i čuvanje muzejske građe. Marshall McLuhan u svom je djelu „Razumijevanje medija“ definirao da je „medij poruka“ tumačeći da sve što nam pruža određenu poruku ili informaciju možemo smatrati oblikom medija (McLuhan, 2008). Muzejski predmeti imaju svoju povijesnu priču, poruku, informaciju, činjenicu.

I Željka Miklošević u svom se doktorskom radu „Muzej kao multimodalan komunikacijski sustav“ slaže oko tvrdnje da je muzej medij koji „komunicira – poruke, baštinu, vrijednosti, identitete i cijeli niz pojmova koji se danas mogu čuti u razgovorima o muzeju“ (Miklošević, 2014).

Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja

Foto: Unsplash

Međunarodni dan muzeja svake se godine obilježava 18. svibnja s određenom temom. Muzejski dokumentacijski centar najavljuje ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana muzeja, 18. svibnja 2022. godine, čija će tema biti The Power of the Museums, odnosno Moć muzeja. Kako navode iz Muzejskog dokumentacijskog centra, osim glavne teme Moć muzeja, tu su još i tri podteme: Moć ostvarivanja održivosti, Moć inovacija u digitalizaciji i dostupnosti te Moć izgradnje zajednice.

Iako su muzeji diljem svijeta, ali i u Hrvatskoj, osjetili značajan pad posjetitelja uzrokovan koronavirusom, za 2022. godinu previđa se osmišljavanje sve većeg broja virtualnih izložbi i online sadržaja.


Izvori:

McLuhan, M. (2008), „Razumijevanje medija“. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.

Miklošević, Željka. 2014. „Muzej kao muldimodalan komunikacijski sustav“. Doktorski rad. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb

Muzejski dokumentacijski centar, https://mdc.hr/hr/mdc/publikacije/newsletter/newsletter-05-04-2022#posjetitelji

International Council of Museums, https://icom.museum/en/

Opis: 18. svibnja u Hrvatskoj i svijetu obilježava se Međunarodni dan muzeja popraćen ovogodišnjim temom – Moć muzeja.

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.