mimladi

Mislio sam(o)

da sam svoje pjesni,

čežnje, sne i htijenja

crpio iz svega

razbora, u umu,

kad od in-tele-kta

drvo, ja, vidim li šumu,

il’ na(d)zori tijesni

skriše udivljenja

slatka ta bijega

negdje tam(o) –

s daškom dijalekta?

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.