mimladi

Studentski projekti: budućnost studiranja?

Potoci su neodvojivi dio gradskih krajobraza, ali i važna staništa i prostori za odmor i rekreaciju. Koja je povezanost jednoga gradskoga potoka i njegovih stanovnika, bilo ljudskih bilo životinjskih, i znanosti? Koja je važnost studentskih projekata u studiranju i istraživanju?

Donosimo iskustva sa studentskoga istraživačko-obrazovnoga projekta „Potočni rak – Kustošak 2021.“ iz prve ruke, u razgovoru s njegovom voditeljicom Anitom Tarandek.

Draga Anita, hvala vam na odazivu. Kako to da ste se odlučili za jedan studentski projekt? Što vas je potaknulo u izboru područja za istraživanje i koje ste ciljeve pritom postavili?

Studentski projekti postali su ustaljena praksa na fakultetima u svim područjima znanosti, pa tako i na zagrebačkom PMF-u i na drugim prirodoslovnim fakultetima. Odličan su način za primjenu stečenih znanja na terenu i stjecanje praktičnih znanja, vještina i iskustava te povezivanje s kolegama, stručnjacima, ali i zainteresiranom javnošću. Svojim istraživačkim i edukacijskim projektom željeli smo istražiti stanje populacije potočnoga raka (Austropotamobius torrentium) u Kustošaku, zagrebačkom potoku, popularizirati znanost među učenicima i mjesnim stanovništvom te podići svijest o važnosti ovakvih staništa za bioraznolikost.

Čime ste se vodili u izboru lokacije i ciljane vrste za istraživanje?

Gradove kao velike urbanizirane cjeline uglavnom ne predočujemo kao prostore značajne bioraznolikosti. Pri spomenu prirode ili zelenila u Zagrebu uglavnom se sjetimo Maksimira, Medvednice, Lenucijeve potkove, Jaruna, Botaničkog vrta… Gradske bismo potoke, iako živimo uz njih, možda pri tomu i zaboravili ili zanemarili. Unatoč tomu, oni postaju temom sve većega broja znanstvenih i stručnih istraživanja i sve većega znanstvenoga interesa različitih disciplina, od ekologije do arhitekture.

Kustošak, koji izvire na Medvednici i protječe kroz nekoliko zagrebačkih kvartova dobro je stanište za proučavanje čovjekova utjecaja na vodotoke u gradovima. S obzirom na to da je potočni rak tek jedna od četiri domaće (nativne) vrste slatkovodnih rakova u Hrvatskoj, strogo zaštićena vrsta (uključena u europsku mrežu Natura 2000) i bioindikator, dobar je pokazatelj stanja ekosustava u kojem obitavaju.

Kako izgleda jedan studentski projekt? Što treba uključiti u njegovu provedbu?

Svaki projekt, pa tako i jedan studentski projekt, mora proći kroz više različitih koraka kako bi se početna zamisao pretočila u uspješno istraživanje na temelju kojega možemo donijeti određene zaključke. Dopustite mi da taj proces oslikam na primjeru našega projekta.

Prije svega, morali smo napisati projekt i prijaviti se na natječaje za prikupljanje financijskih sredstava za njegovu provedbu. Najčešće se studenti prijavljuju na natječaje Studentskoga zbora, Studentskoga centra, Grada, ali i matičnih fakulteta. Nakon prijave slijedilo je dvomjesečno iščekivanje rezultata natječaja, o čijemu nam je ishodu i ovisila izvedba.

Dočekom sretnih vijesti, dali smo se u ishodovanje dozvola Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja za istraživanje strogo zaštićenih vrsta. Nakon toga slijedila je nabavka opreme, izrada promotivnih materijala za upoznavanje akademske zajednice i javnosti s projektom. Završetkom ljetnih ispitnih rokova okupili smo sudionike i tijekom ljeta ih upoznavali s metodama kojima ćemo se koristiti u istraživanju.

U rujnu, razdoblju najveće aktivnosti potočnoga raka, uputili smo se na iščekivani teren i proveli uzorkovanja i mjerenja. Nakon terena posjetili smo škole i knjižnice u kojima smo proveli edukacijski dio projekta i upoznali širu javnost s našim djelovanjem. U tijeku je obrada podataka, a krajem godine planiramo zaključiti projekt pisanjem završnoga izvješća i predstavljanjem rezultata.

Izvor: Anita Tarandek

Kakve ste rezultate dobili i što iz njih možete zaključiti o stanju populacije rakova?

Makar još uvijek nisu obrađeni svi prikupljeni podatci, mogu reći kako smo na terenu ulovili 201 jedinku potočnoga raka. Očekivano, najviše smo ih pronašli na prvoj postaji, u podnožju Medvednice, gdje je priroda i dalje dobrim dijelom netaknuta. Kako smo se spuštali nizvodno u sve urbaniziraniji prostor, gdje je mjestimično potok onečišćen ili kanaliziran (pregrađen), brojnost jedinki se smanjivala. Ipak, konkretni podaci dat će nam još jasniji uvid ne samo u stanje populacije rakova, već preko njih i u stanje vodenoga okoliša. Također, ovim projektom želimo potaknuti istraživanje ostalih vrsta, ali i drugih staništa.

Kao voditeljica projekta i predsjednica studentske udruge možeš li nas upoznati sa sličnim aktivnostima i projektima?

Udruga studenata biologije – BIUS okuplja studente sa zagrebačkoga PMF-a s interesima u biološkim disciplinama. Stotinjak aktivnih članova uključeno je u rad dvadesetak sekcija održavaju znanstveno-istraživačke i edukacijske projekte, održavajući radionice, predavanja i seminare. Udruga izdaje i svoj časopis In Vivo te organizira Simpozij studenata bioloških usmjerenja (SiSB), koji su više puta nagrađeni Rektorovim nagradama. Konkretno, u tekućoj se godini provodi nekoliko projekata: Sekcija za sisavce i Sekcija za kopnene vode proveli su projekt „Dabar i voda“ , Sekcija za ribe „Ihtiofauna zagrebačkih potoka“ i „Endemi Like“ , Sekcija za leptire provodi „LepidopterISTRA 2021.“ , a Sekcija za sisavce provela je projekt „Mala škola mamalogije.“.

Izvor: Anita Tarandek

Naposlijetku, možeš li našim čitateljima, među kojima su mnogi studenti, poručiti zašto bi se trebali okušati u studentskim projektima i imaš li neku poruku za njih?

Pozvala bih svakoga kolegu studenta, bez obzira na područje njegova znanstvenoga interesa, na aktivnije uključivanje u studentske, strukovne ili civilne udruge. Nemojte svoje studiranje svesti samo na pohađanje nastave i polaganje ispita, već se odvažite i na istraživanje, stjecanje prijateljstava i vrijednih iskustava, ali i umrežavanje s kolegama sa sličnim interesima. Uključivanjem u rad udruga i sudjelovanjem na projektima, terenima, simpozijima i sličnim djelatnostima dragocjena znanja koja stječete na fakultetu primjenjujete u svojoj životnoj sredini i donosite dodanu vrijednost cijelomu društvu. Pisanjem, pripremom, provedbom i predstavljanjem projekta steći ćete vještine i iskustva koja će vam uvelike pomoći u vašem daljnjem profesionalnom radu. Pozivam vas da se odvažite na taj korak!

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.