mimladi

Šuma sa mnom diše. 
Svjetlo tama
Bljesak
Oluja stiže na prstima. 

Stablo ima crni obris,
a leži na modrini koja gasne. 
Buka i psi
Ritmično su se uskladili.
Ruka prirode i ruka čovjekova
mažu po platnu Umjetnika,
svjetlo tama je lajtmotiv
pejzaža u sumrak.

Mir je sa mnom.
Sjedi na klupi
 da zajedno dišemo.

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.