mimladi

Europe goes local – rad s mladima na lokalnoj razini

Europe Goes Local projekt je kojim se želi podići kvaliteta rada s mladima na lokalnoj razini i osnažiti europske vrijednosti u lokalnom radu s mladima, a u kojem, u okviru Erasmus + programa, u Hrvatskoj sudjeluje Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Da se sudjelovanjem u projektu ostvaruju pozitivni učinci na stvaranje poticajnog okruženja za razvoj rada s mladima na lokalnoj razini, pokazale su svojim rezultatima jedinice lokalne samouprave koje su sudjelovale u prvoj fazi provedbe projekta. Tako je 11 gradova i općina u Republici Hrvatskoj tijekom prve faze kreiralo svoje individualne planove razvoja sustava rada s mladima kojima su na primjer: mapirali dionike na lokalnoj razini (Rijeka), izradili lokalni program za mlade (Rijeka, Velika Gorica, Sisak), definirali ili redefinirali djelatnika zaduženog za mlade (Rijeka, Pregrada), osnovali Savjete mladih (Pregrada, Tisno, Varaždin, Rovinj), prijavljivali projekte u okviru Erasmus + programa, Europskog socijalnog fonda i provodile druge aktivnosti kojima su pridonijele razvoju rada s mladima u svojim jedinicama.

Interes za drugu fazu provedbe projekta Europe Goes Local izrazio je velik broj jedinica lokalne i područne samouprave, tako da je od ukupno čak 36 gradova, općina i županija, u selekcijskom procesu temeljenom na kvaliteti prijava odabrano njih 18 za sudjelovanje u novoj fazi procesa razvoja rada s mladima.

Među odabranim jedinicama svoju priliku za razvoj pozitivnog okruženja za rad s mladima pronašli su sljedeći prijavitelji: Grad Čazma, Grad Zabok, Grad Samobor, Grad Ozalj, Općina Hum na Sutli, Grad Poreč, Grad Dubrovnik, Grad Stari Grad, Grad Pazin, Općina Nuštar, Općina Medulin, Grad Kastav, Grad Slunj, Grad Otočac, Grad Split,  Grad Osijek i Krapinsko-zagorska županija.

Među sudionicima u drugoj fazi projekta postoje, kao što se da i naslutiti, velike razlike i to ne samo u financijskom, geografskom, demografskom i gospodarskom smislu već i u pogledu razvoja okruženja za rad s mladima, kako u užem tako i u širem smislu. Unatoč velikim razlikama koje nužno dijele ove jedinice, želja i motivacija za razvoj i unaprjeđenje postojećih politika i okruženja za rad s mladima povezuju i čine umrežavanje ovih sudionika lakšim i jednostavnijim.

Glavni ciljevi projekta su:

-podržati i prepoznati kvalitete rada s mladima na lokalnoj razini

-osnažiti europsku i međunarodnu dimenziju rada s mladima na lokalnoj razini

-razviti strategije i mjere kojima će nacionalne agencije zadužene za provedbu programa Erasmus+ podržavati rad s mladima

-pridonijeti razvoju rada s mladima kroz europsku suradnju u području mladih

Na samom početku treninga ravnateljica Agencije za mobilnost i programe EU, Antonija Gladović, mr. sc., uz pozdravne riječi sudionicima naglasila je da je ponosna na rezultate koje su ostvarili u prvoj fazi projekta te kako je rezultat te faze projekta Europske povelja o lokalnom radu s mladima, dokument konkretnog sadržaja koji će služiti kao smjernica u radu sudionicima u drugoj fazi projekta.

Prema najnovijem Istraživanju mladih u Hrvatskoj u 2018./ 2019. godini provedeno u suradnji Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu i Zaklade Friedrich Ebert u Zagrebu samo 5% mladih svoje slobodno vrijeme provodi tako da volontira u društvenim projektima, inicijativama i udrugama.[1]

Taj podatak je značajan pokazatelj da je potrebno mijenjati situacijske okolnosti i približiti mlade i donositelje odluka, ali i poticati mlade na udruživanje i građanske inicijative kroz koje mogu poboljšati zajednice u kojima žive.

Prvi korak ka tome bilo je upravo osposobljavanje u Mariji Bistrici od 24. listopada do 27. studenog, na kojem su predstavnici gradova, općina i županija uz pomoć nacionalne delegacije i dvoje vrhunskih trenera u polju rada s mladima i suradnje s JLRS, stekli neprocjenjiva znanja i usmjeravanje da bi u svojim zajednicama stvorili poticajno okruženje za razvoj rada s mladima.

Četiri dana intenzivnog, cjelodnevnog i interaktivnog  treninga ispunjenog radionicama, predavanjima, sastancima i primjerima dobre prakse rezultiralo je individualnim planom svake jedinice uz pomoć kojih će se u narednih 9 mjeseci stvarati modeli i načini razvoja rada s mladima.

Ciljeve i provedbu ovog projekta uz 23 nacionalne agencije iz 23 zemlje članice EU podržava i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske.

Sudionici u programu dobili su vrijedna znanja i upoznali su se s primjerima dobre prakse te pod mentorskim praćenjem stručnih pojedinaca iz nacionalne delegacije, ali i kroz umrežavanje s ostalim hrvatskim gradovima i općinama uistinu mogu djelovati na postizanju glavnih ciljeva ovog projekta.

                                                                                                                

Više o samom projektu možete pronaći na stranicama: https://www.europegoeslocal.eu/

___________________________

[1] (Anja Gvozdanović, Vlasta Ilišin, Mirjana Adamović, Dunja Potočnik, Nikola Baketa, Marko Kovačić: Istraživanje mladih u Hrvatskoj 2018./2019..Zagreb: Friedrich-Ebert-Stiftung; 2019. str. 60.)

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.