Split, grad za mlade? - online anketa

Mimladi.hr | 0 min | 03.12.2020

Prilike za mlade
Kulturiranje

Do 15. prosinca na infozona.hr/mladi dostupna je anketa pomoću koje Info zona propituje stavove javnosti o aktivnostima Grada Splita na podizanju kvalitete života mladih. Anketa ima najviše 17 vrlo kratkih pitanja, ovisno o odabranom području, te ne zahtijeva više od dvije minute angažmana.


Grad Split bi u 2021. godini trebao dobiti novu strategiju za mlade i novi Savjet mladih. Nas zanima kako mladi, osobe koje rade s mladima te predstavnici udruga mladih i za mlade i institucija koje u području svog djelovanja imaju mlade vide provedbu aktivnosti Gradskog program za mlade Grada Splita za razdoblje od 2017. do 2020. godine. Želimo pronaći kvalitetne sugovornike i suradnike kako bismo zajedno doprinijeli kvalitetnijoj politici prema mladima u Splitu i podigli razinu kvalitete života mladih.

 

 

Mimladi.hr

Uključi se u rad portala mimladi.hr! Piši o aktualnim zbivanjima u kulturi, poduzetništvu i politici. Raspravljaj o
filozofskim postulatima i pitanjima od javnog interesa. Potiči odlučnost među mladima i pomozi stvarati generacije koje su obrazovane o svijetu oko sebe.


Pogledaj još iz povezanih kategorija:

Kulturiranje