Rezolucija Europskog parlamenta protiv Ustavnog suda u Poljskoj

Mimladi.hr | 2 min | 27.11.2020

Kulturiranje
WYA
O politici

Bruxelles, 26. studenoga 2020. - Europski parlament osudio je presudu Ustavnoga suda u Poljskoj kojom je pobačaj na osnovi malformacija fetusa (“eugenički pobačaj”) proglašen neustavnim. “Rezolucija o de facto zabrani prava na pobačaj u Poljskoj”  usvojena je s 455 glasova za, 145 protiv te 71 suzdržanim. 


Podsjetimo, ranije smo prenijeli vijest kako je Ustavni sud Poljske 22. listopada ove godine proglasio da praksa “eugeničkih pobačaja” krši poljski Ustav. Odluka je donesena većinom od 11 glasova prema 2 i znači da će od trenutka kada stupi na snagu, pobačaj ostati legalan samo u slučajevima incesta, silovanja i ugroze života majke.


Europski parlament, između ostaloga, Rezolucijom “snažno osuđuje presudu Ustavnog suda i nazadovanje seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja žena u Poljskoj”, navodeći kako se većina zakonitih pobačaja provodi zbog teškog i nepovratnog oštećenja fetusa ili neizlječive bolesti koja ugrožava život fetusa, te ističe kako spomenuta presuda ne štiti inheretno i neotuđivo dostojanstvo žena, ocjenjujući da ista rezultira “neopravdanim prekomjernim ograničenjima pristupa pobačaju”. U kontekstu zalaganja za vladavinu prava i borbe koja se trenutno u vezi s time vodi unutar Europske unije, ne može se ne primijetiti kako se Europski parlament bez ikakve rezerve upušta u osuđivanje odluke ustavnoga suda jedne države članice.


Rezolucijom se poljski parlament i nadležna tijela “snažno potiče” da se suzdrže od “daljnjih pokušaja ograničavanja seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja” jer  se ocjenjuje kako su takve mjere u suprotnosti s “načelom neretrogradnosti” te ističe da su neometan i pravodoban pristup uslugama reproduktivnog zdravlja i poštovanje ženske reproduktivne autonomije i odlučivanja ključni za zaštitu ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti. Iako ova rezolucija ne proizvodi nikakve pravne učinke, a upitna je i njezina politička težina, ocjene i zahtjevi izneseni u njoj u suprotnosti su s temeljnim ugovorima koji reguliraju nadležnosti Europske unije. Primjerice, čl. 168 st. 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ovakva pitanja ostavlja isključivoj nadležnosti država članica: “Pri djelovanju Unije poštuje se odgovornost država članica za utvrđivanje njihove zdravstvene politike i organizaciju i pružanje zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite. Odgovornosti država članica uključuju upravljanje zdravstvenim uslugama i zdravstvenom zaštitom te raspodjelu dodijeljenih im sredstava.”


Parlament ujedno naglašava potrebu seksualnog odgoja koji bi, kako navodi, bio sveobuhvatan, utemeljen na dokazima, nediskriminirajuć i dobno primjeren te osuđuje  odluku poljskog ministra pravosuđa da službeno započne povlačenje Poljske iz Istanbulske konvencije. Rezolucijom se izražava žaljenje zbog povećanog pozivanja na priziv savjesti, “što dovodi do nepostojanja pouzdanih mehanizama upućivanja za osobe koje traže pobačaj”, a koji Parlament vidi i kao sredstvo koje “otežava pristup prenatalnom pregledu, što nije samo kršenje prava na informiranje o stanju fetusa, nego i ometa uspješno liječenje djeteta tijekom trudnoće ili neposredno nakon toga”.


Europski je parlament, kako stoji u Rezoluciji, iznimno zabrinut zbog toga što tisuće žena moraju putovati kako bi pristupile “tako bitnoj zdravstvenoj usluzi kao što je pobačaj”. Koliko je predlagateljima rezolucije stalo do ozbiljne rasprave o toj temi, najbolje svjedoči citat iz točke F.: “budući da je pristup pobačaju ljudsko pravo te da njegovo odgađanje i uskraćivanje predstavljaju oblike rodno uvjetovanog nasilja i mogu predstavljati mučenje i/ili okrutno, neljudsko i ponižavajuće postupanje”. Novogovornim proglašavanjem pristupa pobačaju ljudskim pravom, a svakoga zakona kojim se postavljaju granice pristupu -  rodno uvjetovanim nasiljem, prelazi se s argumentirane rasprave u proizvoljno etiketiranje neistomišljenika. 


Valja naglasiti kako Program djelovanja ICPD-a na koji se Rezolucija poziva, pobačaj ne smatra komponentom reproduktivnoga zdravlja. Štoviše, paragraf 8.25 Programa djelovanja jasno kaže kako pobačaj ni u kojem slučaju ne treba biti promican kao metoda planiranja obitelji, kako treba poduzeti sve da bi se potreba za pobačajem uklonila te kako sve mjere i promjene povezane s pobačajem unutar zdravstvenoga sustava mogu biti donesene samo na nacionalnoj ili lokalnoj razini u skladu s nacionalnim zakonodavnim postupkom. 


Jedan od podnositelja prijedloga rezolucije bio je i hrvatski zastupnik iz reda Kluba zastupnika S&D, Predrag Fred Matić, izvjestitelj EP-a o stanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena. Od 12 hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu, četvero zastupnika iz reda Europske pučke stranke (Glavak, Ressler, Sokol, Zovko), kao i zastupnica iz reda Europskih konzervativaca i reformista (Tomašić), glasalo je protiv prijedloga rezolucije, četvero zastupnika iz reda Progresivnog saveza socijalista i demokrata (Borzan, Jerković, Matić, Picula), kao i zastupnik iz Kluba zastupnika Renew Europe (Flego), glasalo je za, dok su dvojica nezavisnih zastupnika bila suzdržana (Kolakušić, Sinčić). Kako su glasovali ostali europarlamentarci, možete vidjeti ovdje na stranici 153. i 154.Svjetski savez mladih Hrvatska

Mimladi.hr

Uključi se u rad portala mimladi.hr! Piši o aktualnim zbivanjima u kulturi, poduzetništvu i politici. Raspravljaj o
filozofskim postulatima i pitanjima od javnog interesa. Potiči odlučnost među mladima i pomozi stvarati generacije koje su obrazovane o svijetu oko sebe.


Pogledaj još iz povezanih kategorija:

Kulturiranje