Prijavi se na Human Rights Slam

| 1 min | 21.10.2019

WYA
Edukacije
Događaj

U organizaciji Svjetskog saveza mladih Hrvatska četvrtu godinu zaredom održat će se Human Rights Slam (HRS) - projekt namijenjen edukaciji i promociji ljudskih prava. Krovne teme ovogodišnjeg izdanja su pravo na život, reproduktivna prava i priziv savjesti.

Mladi između 18 i 30 godina imaju priliku učiti o ovim aktualnim temama na dvodnevnoj edukaciji koja će se održati 25. i 26. listopada 2019. godine u Zagrebu, a bit će koncipirana kao kombinacija predavanja, interaktivnih radionica i debata sudionika. 

 

Kroz predavanja mladi će steći uvid u svrhu postojanja ljudskih prava s pravnog i filozofskog gledišta, povijest donošenja Opće deklaracije o ljudskim pravima, temeljne postavke međunarodnog prava, domaće i međunarodne pravne izvore te sveobuhvatni prikaz ljudskih prava u kontekstu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Na interaktivnim radionicama steći će znanja o zaštiti prava na život, reproduktivnih prava i priziva savjesti te će u manjim grupama kroz otvoreni dijalog propitkivati pitanja vezana za pravni okvir zaštite navedenih prava te medicinska, filozofska i druga bioetička pitanja koja se pritom pojavljuju.

 

 

Naučeno će testirati u moderiranim debatama kako bi propitali vlastite i izazvali tuđe argumente te osnažili vještine komuniciranja i argumentiranja.

Projekt završava interaktivnom radionicom na kojoj sudionike čekaju hipotetski slučajevi utemeljeni u presudama Europskog suda za ljudska prava. Temeljem naučenog će analizirati presude, raspravljati o problematici predloženih slučajeva i obrazložiti odluku za koju bi se odlučili. U skladu s kulturom dijaloga, uslijedit će rasprava kojoj je cilj da kroz nova znanja i širinu vidika razviju i unaprijede vlastite stavove, timski rad i komunikacijske vještine.

Pozivamo sve mlade da se prijave putem sljedeće poveznice: https://forms.gle/hER5Apyo1JgvBnti6

Osim mnogo novih znanja i vještina, čeka vas odlično društvo spremno na otvoreni razgovor o svim temama i druženja u prijateljskoj atmosferi.

Projekt će završiti 29. listopada 2019. godine okruglim stolom naziva “Savjest u prizivu savjesti” otvorenim za svu zainteresiranu javnost. Na okruglom stolu govorit će priznati stručnjaci iz područja medicine i prava, a održat će se u Auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu na Pravnom fakultetu u Zagrebu. 

 

Više informacija o edukaciji i okruglom stolu možete pronaći na Facebook događaju: https://www.facebook.com/events/1125941820929302/


Pogledaj još iz povezanih kategorija: