Prijavi se na Human Rights Slam

| | 21.10.2019

U organizaciji Svjetskog saveza mladih Hrvatska četvrtu godinu zaredom održat će se Human Rights Slam (HRS) - projekt namijenjen edukaciji i promociji ljudskih prava. Krovne teme ovogodišnjeg izdanja su pravo na život, reproduktivna prava i priziv savjesti.

Mladi između 18 i 30 godina imaju priliku učiti o ovim aktualnim temama na dvodnevnoj edukaciji koja će se održati 25. i 26. listopada 2019. godine u Zagrebu, a bit će koncipirana kao kombinacija predavanja, interaktivnih radionica i debata sudionika. 

 

Kroz predavanja mladi će steći uvid u svrhu postojanja ljudskih prava s pravnog i filozofskog gledišta, povijest donošenja Opće deklaracije o ljudskim pravima, temeljne postavke međunarodnog prava, domaće i međunarodne pravne izvore te sveobuhvatni prikaz ljudskih prava u kontekstu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Na interaktivnim radionicama steći će znanja o zaštiti prava na život, reproduktivnih prava i priziva savjesti te će u manjim grupama kroz otvoreni dijalog propitkivati pitanja vezana za pravni okvir zaštite navedenih prava te medicinska, filozofska i druga bioetička pitanja koja se pritom pojavljuju.

 

 

Naučeno će testirati u moderiranim debatama kako bi propitali vlastite i izazvali tuđe argumente te osnažili vještine komuniciranja i argumentiranja.

Projekt završava interaktivnom radionicom na kojoj sudionike čekaju hipotetski slučajevi utemeljeni u presudama Europskog suda za ljudska prava. Temeljem naučenog će analizirati presude, raspravljati o problematici predloženih slučajeva i obrazložiti odluku za koju bi se odlučili. U skladu s kulturom dijaloga, uslijedit će rasprava kojoj je cilj da kroz nova znanja i širinu vidika razviju i unaprijede vlastite stavove, timski rad i komunikacijske vještine.

Pozivamo sve mlade da se prijave putem sljedeće poveznice: https://forms.gle/hER5Apyo1JgvBnti6

Osim mnogo novih znanja i vještina, čeka vas odlično društvo spremno na otvoreni razgovor o svim temama i druženja u prijateljskoj atmosferi.

Projekt će završiti 29. listopada 2019. godine okruglim stolom naziva “Savjest u prizivu savjesti” otvorenim za svu zainteresiranu javnost. Na okruglom stolu govorit će priznati stručnjaci iz područja medicine i prava, a održat će se u Auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu na Pravnom fakultetu u Zagrebu. 

Više informacija o edukaciji i okruglom stolu možete pronaći na Facebook događaju: https://www.facebook.com/events/1125941820929302/

Pročitaj više:

Prijavi se na projekt Kompas i usmjeri svoju budućnost

Svjetski savez mladih Hrvatska u suradnji s partnerskim organizacijama Carpe Diem Karlovac, Impress Daruvar, SplitMisli, ESN Dubrovnik, MiSiJa i OU Podum provodi projekt “Kompas – usmjeri budućnost u svojoj zajednici”. Pokrenut je s ciljem podizanja svijesti o mjerama, pravima i poticajima  za samozapošljavanje i zapošljavanje mladih kao i osnaživanje mladih na zagovaranje u svojoj lokalnoj zajednici poboljšanja uvjeta i procesa zapošljavanja mladih te oblikovanja prijedloga smjernica za novu Strategiju o samozapošljavanju i zapošljavanju mladih.

Otočac: Tvoja budućnost - tvoja odgovornost

Konferencija "Tvoja budućnost - tvoja odgovornost" koja se održala u Otočcu od 11. do 13. listopada 2019. okupila je mlade iz sedam županija: Brodsko - posavska, Bjelovarsko - bilogorska, Karlovačka, Ličko - senjska, Dubrovačka, Splitsko - dalmatinska i Grad Zagreb. U sklopu konferencije predstavljeni su rezultati istraživanja o stavovima mladih o zapošljavanju i samozapošljavanju koje je provedeno u svibnju ove godine. Također, teme o kojima je bilo govora su europske i nacionalne politike mladih, društveno poduzetništvo, mjere aktivne politike zapošljavanja i medijski trening. U nastavku navodimo rezultate istraživanja predstavljenje na konferenciji.

(Po)gledaj u sebe, (po)gledaj oko sebe!

U prosincu 2015. krenula sam na jednu edukaciju za koju nisam ni slutila koliko će mi srcu dragih trenutaka donijeti u budućnosti i za koju, zaista nije fraza, nisam ni sanjala koliko će toga promijeniti u našem društvu u naredne četiri godine. Bila je to edukacija za projekt kojim bismo mi, studenti medicine, promicali brigu o mentalnom zdravlju među srednjoškolcima kroz interaktivne radionice. Kako se o mentalnom zdravlju nije govorilo mnogo, a kada se govorilo često je to bilo ispod glasa, prepoznala sam kako je osvješćivanje zajednice te pružanje primjera i podrške drugim mladima velik zadatak za našu generaciju. Poslovica kaže da dan kada zasadiš sjeme nije dan kada ubireš plodove, što je prilično jasno, no, nije uvijek lako čekati na prve plodove. Srećom, ili poštenije je reći entuzijazmom uključenih, ideja koja je postojala vrlo je brzo ugledala svjetlost dana i krenula nezaustavljivo rasti.

Subvencionirani stambeni krediti- mjera za ostanak mladih u Hrvatskoj?

Vlada Republike Hrvatske, preciznije Ministarstvo graditeljstva  i prostornog uređenja najavilo je novi poziv mladima za subvencioniranje stambenih kredita koji će biti otvoren 10. rujna 2019. godine.  Ova mjera uvedena je 2017. kao jedna od demografskih mjera Vlade, a koja mladima pomaže riješiti stambeno pitanje plaćanjem dijela stambenog kredita u prvih pet godina otplate.Subvencija se produžuje za dodatne dvije godine za svako novorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, a posljednjim izmjenama zakona omogućava se produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu.

Imate ideju koju biste htjeli realizirati, a ne znate kako?

U ovom članku saznajte kako koristiti mjere aktivne politike zapošljavanja i pokrenite svoj posao u Hrvatskoj. Među mjerama aktivne politike zapošljavanja nalaze se razne mjere i potpore, od SOR-a i pripravništva, pa do potpore samozapošljavanja.Ako želite pokrenuti vlastiti posao, imate ideju, ali ne znate kako onda je ovo članak za vas. Naime, potpore za samozapošljavanje dodjeljuju se nezaposlenim osobama, koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Zavoda.