Konferencija Croatian Youth Movement u Osijeku

| | 05.01.2018

Poduzetništvo
Konferencije

Croatian Youth Movement (CYM) je konferencija koja će se održati u Osijeku od 8.1.2018. do 12.1.2018. Projekt će okupiti 18 srednjoškolaca (od 15 do 18 godina) iz cijele Hrvatske koji će uz mentore i predavače osvijestiti svoju ulogu u društvu i postati aktivni i angažirani mladi građani.

Cilj CYM-a je navesti mlade da raspravljaju o međunarodnim odnosima, argumentiraju i donose zaključke, drže govore kojima zastupaju svoje mišljenje i kritički promišljaju. Želi se motivirati sudionike da se angažiraju u svome društvu i promijene ono što im smeta. Sponzor događaja je Veleposlanstvo SAD-a u Hrvatskoj.

Prijaviti se mogu srednjoškolci (od 15 do 18 godina) s interesom za politiku, ekonomiju, simulacije, debate, volontiranje i sudjelovanje u projektima. Potrebna je visoka razina znanja engleskog jezika (zbog pojedinih debata i predavanja na engleskom) kao i vještine suradnje, timskog rada i prihvaćanja izazova. Jedini trošak koji nije pokriven je put do i nazad. Smještaj, obroci i svi materijali su u potpunosti podmireni od strane organizatora.

Prijave se zaprimaju na web stranici do 18.12.2017.

Više informacija dostupno je na Facebooku.

mimladi.hr

 


Pogledaj još iz povezanih kategorija:

Poduzetništvo
Prilike za mlade