Društveno poduzetništvo za dostojanstvo mladih – ESF projekt Svjetskog saveza mladih Jugoistočna Europa (SSM JIE)

Mimladi.hr | 1 min | 27.11.2020

Na poziv Ministarstva rada i mirovinskog sustava za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“- Svjetski savez mladih Jugoistočna Europa osmislio je projekt Društveno poduzetništvo za dostojanstvo mladih. SSM JIE će kroz Inkubator izvrsnosti provoditi društveno poduzetničke aktivnosti edukacije, poslovnog savjetovanja i nakladništva.

Dvogodišnji projekt SSM JIE za cilj ima razvoj stručnih i poslovnih sposobnosti organizacije te vještina zaposlenih i nezaposlenih članova za provedbu društveno-poduzetničkih aktivnosti. Takav razvoj omogućio bi početak poslovanja prema društveno poduzetničkim principima, a ujedno nizom aktivnosti podupirao društveno poduzetnički rad SSM JIE. Ujedno, projektom se umrežavanjem dionika i informiranjem javnosti želi povećati vidljivost društvenog poduzetništva.

Prema Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH mladi i nezaposleni spadaju u jednu od 4 skupine koje su u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Prema Eurostatu, nezaposlenost mladih do 24 godine u EU u 2018. iznosila je 15.2%, dok je u Hrvatskoj iznosila 23.8%. Prema istraživanju Friedrich Ebert Zaklade o mladima u Hrvatskoj iz 2018./2019., kao poželjne karakteristike sadašnjeg i budućeg posla mladi ističu sigurnost zaposlenja (89%). Na rang ljestvici društvenih vrijednosti visoko navode vrijednost  ̋biti neovisan ̋ (96%) te  ̋preuzeti odgovornost ̋ (76%). Također, 76% ih želi imati uspješnu karijeru te isti postotak mogućnost zapošljavanja navodi kao društvenu vrijednost.

Osluškujući potrebe mladih prepoznajemo nezaposlene mlade kao skupinu koja može razviti potrebne vještine i znanja kroz edukacije o društvenom poduzetništvu, perspektivi (samo)zapošljavanja, upravljanja vlastitim financijama, a ujedno i psihološkim radionicama koje će doprinijeti  profesionalnom kao i cjelovitom osobnom razvoju. Uz nove radionice provodit će se i uspješne radionice Svjetskog saveza mladih kao što su Kurikul za ljudsko dostojanstvo - HDC, Fertility Education and Medical Management - FEMM. Društveno-poduzetničke aktivnosti uz cilj jačanja osobnog razvoja pojedinaca i obitelji imaju i cilj jačanja udruga. Takva bi vrsta poslovanja omogućila udrugama trajnu održivost kako bi ostvarenu dobit mogli usmjeriti u jačanje poslovanja te jačanje kapaciteta svojih zaposlenika, korisnika i ostalih dionika. U sklopu projekta plasirat će se interaktivna internet stranica gdje će se na jednom mjestu moći pronaći sve medijske objave, edukacije u najavi kao i druge korisne informacije.

Ovaj projekt Svjetskog saveza mladih Jugoistočna Europa još je jedan od pokazatelja aktivnog slušanja potreba mladih kao i djelovanja za njihovu perspektivniju budućnost.___________________________________________________________

*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 1.050.456,00 kn, od čega udio EU sufinanciranja iznosi 85 %, dok 15% financira RH iz državnog proračuna.


Mimladi.hr

Uključi se u rad portala mimladi.hr! Piši o aktualnim zbivanjima u kulturi, poduzetništvu i politici. Raspravljaj o
filozofskim postulatima i pitanjima od javnog interesa. Potiči odlučnost među mladima i pomozi stvarati generacije koje su obrazovane o svijetu oko sebe.


Pogledaj još iz povezanih kategorija: