Zagreb, 23. siječnja 2017. – Udruga Svjetski savez mladih Hrvatska (SSMH) u suradnji s centrom za psihološku podršku i razvoj „Pričaj mi“ od listopada 2017. provodi preventivni  program: „Dostojanstvom protiv nasilja“. Glavni cilj ovog programa je smanjenje razine nasilja i razvijanje komunikacijskih, emocionalnih i socijalnih vještina kod djece viših razreda osnovnoškolske dobi iz perspektive razumijevanja pojma ljudskog dostojanstva. Projekt doprinosi povećanju mogućnosti djece i mladih da stječu znanja i vještine izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava stječu. Kroz interaktivne radionice oni stječu znanje, vještine i usvajaju primjerena stajališta kako bi poboljšali kvalitetu života u skladu sa svojim interesima i sposobnostima. Nove vještine i znanja pomažu u promicanju mira i nenasilnom rješavanja sukoba kod djece i mladih. Inovativnost ovog programa sastoji se u poticanju učenika na razvoj pozitivnih osobina pojedinca i na cjelovitu izgradnju karaktera te isticanju značenja istinske vrijednosti osobe. Time se stvara temelj za osobni razvoj pojedinca i za razvoj zdravih međuljudskih odnosa.

PROVEDBA INTERAKTIVNIH RADIONICA

Program, u trajanju od pet mjeseci, izvodi se u OŠ Ivana Cankara kroz 15 inovativnih i interaktivnih radionica za učenike sedmih razreda. Pritom učenici stječu praktična znanja o ljudskim vrijednostima i pojmu dostojanstva različitim metodama učenja poput igranja uloga, izvedbe igrokaza, rasprava i oluje ideja. Kroz dosadašnje radionice, učenici su se upoznali s pojmom ljudskog dostojanstva, vlastitim osobinama i talentima koji ih razlikuju od drugih, kako bi prepoznali bogatstvo u različitosti. Također su učili o ulozi razuma i volje te ulozi emocija, kako bi mogli svladati komunikacijske obrasce i prepoznali istinske vrijednosti prijateljstva i solidarnosti. Do kraja projekta, učenici će kroz radionice naučiti što je to sloboda za izvrsnost, kako donositi ispravne odluke te kako to utječe na njihov rast i razvoj, ali i na opće dobro.

Ovaj je edukativni program dio šireg područja rada Svjetskog saveza mladih Hrvatska (SSMH), udruge koja promiče važnost i jačanje uloge mladih u demokratskom društvu, s posebnim naglaskom na promoviranju solidarnosti i dostojanstva ljudske osobe kroz kulturu demokratskog dijaloga i društvene angažiranosti.