Održan Human Rights Slam!

| 3 min | 05.11.2019

U organizaciji Svjetskog saveza mladih Hrvatska 25. i 26. listopada, četvrtu godinu za redom održan je Human Rights Slam (HRS) - projekt namijenjen edukaciji i promociji ljudskih prava. Krovne teme ovogodišnjeg izdanja bile su pravo na život, reproduktivna prava i priziv savjesti.

 

U provedbi programa sudjelovalo je 20 mladih u dobi od 18 do 30 godina koji su kroz predavanja, debate i simulaciju rasprave Europskog suda za ljudska prava imali mogućnost saznati relevantne informacije o navedenim ljudskim pravima te produbiti svoje stavove i razmišljanja o navedenim temama.

 

Kroz predavanja mladi su stekli uvid u svrhu postojanja ljudskih prava s pravnog i filozofskog gledišta, povijest donošenja Opće deklaracije o ljudskim pravima, temeljne postavke međunarodnog prava, domaće i međunarodne pravne izvore te sveobuhvatni prikaz ljudskih prava u kontekstu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

 

Na interaktivnim radionicama imali su priliku kroz debate i argumentiranu raspravu propitkivati sporna pitanja povezana s pravnim i ideološkim prikazom zaštite navedenih prava  te medicinska, filozofska i druga bioetička pitanja koja se pritom pojavljuju.

 

Tako su mladi imali priliku propitivati vlastite i tuđe stavove te osnažiti svoje vještine komuniciranja, argumentiranja i poštivanja kulture dijaloga te drugačijeg mišljenja.

 

Završna faza programa bila je interaktivna radionica na kojoj su mladi obrađivali hipotetski slučaj utemeljen u presudama Europskog suda za ljudska prava. Presudu su najprije analizirali podijeljeni u različite uloge koje se mogu naći na Europskom sudu za ljudska prava te su raspravljali o problematici predloženih slučajeva. Cilj ove rasprave bio je da kroz nova znanja i sučeljavanje mišljenja razviju i unaprijede vlastite stavove, timski rad i komunikacijske vještine. 

 

Posljednji događaj u sklopu projekta uslijedio je 29. listopada 2019. godine okruglim stolom naziva “Savjest u prizivu savjesti” koji je bio otvoren za zainteresiranu javnost. Na okruglom stolu, održanom u Auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, govorili su prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, Pravni fakultet u Zagrebu; dr. sc. Marijana Bijelić, Filozofski fakultet u Zagrebu; izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, Filozofski fakultet u Zagrebu; prim. dr. med. Boris Ujević, KB Sveti Duh. 

 

Svrha okruglog stola bila je iznijeti stručne i objektivne, pravne i znanstvene činjenice vezano za savjest i priziv savjesti te progovoriti o različitim aspektima koji formiraju javno mišljenje o prizivu savjesti.

 

Svi govornici su se složili kako je potrebno ulagati napore u zaštitu ljudskih prava i dostojanstva svake osobe.

 

Prof. Korać Graovac napomenula je kako je institut priziva savjesti utemeljen u međunarodnom pravu, hrvatskom nacionalnom zakonodavstvu i brojnim strukovnim udruženjima. Također, napomenula je kako institut priziv savjesti treba biti omogućen svim liječnicima i medicinskom osoblju bez diskriminacije.

 

Zajednički smo zaključili kako se priziv savjesti pronalazi kako u medicini tako i u vojsci.

 

Prof. Jurić poručio je kako kroz povijest poznajemo nekoliko različitih definicija savjesti te da moralno djelovanje treba biti vođeno objektivnim načelima.

 

Dr. Ujević potvrdio je kako liječnici moraju održavati profesionalnu i stručnu normu liječnika, ali i sve što čine raditi u skladu s prizivom savjesti.

 

Dr. Bijelić napomenula je kako postoji sukob moći između liječnika i pacijentica u slučajevima kada pacijentica traži medicinsku uslugu od liječnika.

 

Svjetski savez mladih Hrvatska je zaključio kako institut priziva savjesti mora ostati zakonom zaštićeno pravo svakog pojedinca kako bi u najtežim pitanjima u kojima postoje oprečna mišljenja mogao postupiti u skladu s vlastitom savješću.

 

Nadamo se kako je ovogodišnji Human Right Slam ispunio očekivanja svih sudionika, potaknuo informiranje mladih o ljudskim pravima te kroz brojne rasprave ukazao na goruće bioetičke probleme sadašnjice. Pratite i dalje rad Svjetskog saveza mladih Hrvatska, u želji za produbljivanje vlastitog znanja o ljudskim pravima ili pak okušavajući se u bioetičkoj raspravi!

Pročitaj više:

Prijavi se na projekt Kompas i usmjeri svoju budućnost

Svjetski savez mladih Hrvatska u suradnji s partnerskim organizacijama Carpe Diem Karlovac, Impress Daruvar, SplitMisli, ESN Dubrovnik, MiSiJa i OU Podum provodi projekt “Kompas – usmjeri budućnost u svojoj zajednici”. Pokrenut je s ciljem podizanja svijesti o mjerama, pravima i poticajima  za samozapošljavanje i zapošljavanje mladih kao i osnaživanje mladih na zagovaranje u svojoj lokalnoj zajednici poboljšanja uvjeta i procesa zapošljavanja mladih te oblikovanja prijedloga smjernica za novu Strategiju o samozapošljavanju i zapošljavanju mladih.

Prijavi se na Human Rights Slam

U organizaciji Svjetskog saveza mladih Hrvatska četvrtu godinu zaredom održat će se Human Rights Slam (HRS) - projekt namijenjen edukaciji i promociji ljudskih prava. Krovne teme ovogodišnjeg izdanja su pravo na život, reproduktivna prava i priziv savjesti.Mladi između 18 i 30 godina imaju priliku učiti o ovim aktualnim temama na dvodnevnoj edukaciji koja će se održati 25. i 26. listopada 2019. godine u Zagrebu, a bit će koncipirana kao kombinacija predavanja, interaktivnih radionica i debata sudionika. 

Otočac: Tvoja budućnost - tvoja odgovornost

Konferencija "Tvoja budućnost - tvoja odgovornost" koja se održala u Otočcu od 11. do 13. listopada 2019. okupila je mlade iz sedam županija: Brodsko - posavska, Bjelovarsko - bilogorska, Karlovačka, Ličko - senjska, Dubrovačka, Splitsko - dalmatinska i Grad Zagreb. U sklopu konferencije predstavljeni su rezultati istraživanja o stavovima mladih o zapošljavanju i samozapošljavanju koje je provedeno u svibnju ove godine. Također, teme o kojima je bilo govora su europske i nacionalne politike mladih, društveno poduzetništvo, mjere aktivne politike zapošljavanja i medijski trening. U nastavku navodimo rezultate istraživanja predstavljenje na konferenciji.

(Po)gledaj u sebe, (po)gledaj oko sebe!

U prosincu 2015. krenula sam na jednu edukaciju za koju nisam ni slutila koliko će mi srcu dragih trenutaka donijeti u budućnosti i za koju, zaista nije fraza, nisam ni sanjala koliko će toga promijeniti u našem društvu u naredne četiri godine. Bila je to edukacija za projekt kojim bismo mi, studenti medicine, promicali brigu o mentalnom zdravlju među srednjoškolcima kroz interaktivne radionice. Kako se o mentalnom zdravlju nije govorilo mnogo, a kada se govorilo često je to bilo ispod glasa, prepoznala sam kako je osvješćivanje zajednice te pružanje primjera i podrške drugim mladima velik zadatak za našu generaciju. Poslovica kaže da dan kada zasadiš sjeme nije dan kada ubireš plodove, što je prilično jasno, no, nije uvijek lako čekati na prve plodove. Srećom, ili poštenije je reći entuzijazmom uključenih, ideja koja je postojala vrlo je brzo ugledala svjetlost dana i krenula nezaustavljivo rasti.

Subvencionirani stambeni krediti- mjera za ostanak mladih u Hrvatskoj?

Vlada Republike Hrvatske, preciznije Ministarstvo graditeljstva  i prostornog uređenja najavilo je novi poziv mladima za subvencioniranje stambenih kredita koji će biti otvoren 10. rujna 2019. godine.  Ova mjera uvedena je 2017. kao jedna od demografskih mjera Vlade, a koja mladima pomaže riješiti stambeno pitanje plaćanjem dijela stambenog kredita u prvih pet godina otplate.Subvencija se produžuje za dodatne dvije godine za svako novorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, a posljednjim izmjenama zakona omogućava se produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu.

Imate ideju koju biste htjeli realizirati, a ne znate kako?

U ovom članku saznajte kako koristiti mjere aktivne politike zapošljavanja i pokrenite svoj posao u Hrvatskoj. Među mjerama aktivne politike zapošljavanja nalaze se razne mjere i potpore, od SOR-a i pripravništva, pa do potpore samozapošljavanja.Ako želite pokrenuti vlastiti posao, imate ideju, ali ne znate kako onda je ovo članak za vas. Naime, potpore za samozapošljavanje dodjeljuju se nezaposlenim osobama, koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Zavoda.