Održan Human Rights Slam!

| 3 min | 05.11.2019

U organizaciji Svjetskog saveza mladih Hrvatska 25. i 26. listopada, četvrtu godinu za redom održan je Human Rights Slam (HRS) - projekt namijenjen edukaciji i promociji ljudskih prava. Krovne teme ovogodišnjeg izdanja bile su pravo na život, reproduktivna prava i priziv savjesti.

 

U provedbi programa sudjelovalo je 20 mladih u dobi od 18 do 30 godina koji su kroz predavanja, debate i simulaciju rasprave Europskog suda za ljudska prava imali mogućnost saznati relevantne informacije o navedenim ljudskim pravima te produbiti svoje stavove i razmišljanja o navedenim temama.

 

Kroz predavanja mladi su stekli uvid u svrhu postojanja ljudskih prava s pravnog i filozofskog gledišta, povijest donošenja Opće deklaracije o ljudskim pravima, temeljne postavke međunarodnog prava, domaće i međunarodne pravne izvore te sveobuhvatni prikaz ljudskih prava u kontekstu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

 

Na interaktivnim radionicama imali su priliku kroz debate i argumentiranu raspravu propitkivati sporna pitanja povezana s pravnim i ideološkim prikazom zaštite navedenih prava  te medicinska, filozofska i druga bioetička pitanja koja se pritom pojavljuju.

 

Tako su mladi imali priliku propitivati vlastite i tuđe stavove te osnažiti svoje vještine komuniciranja, argumentiranja i poštivanja kulture dijaloga te drugačijeg mišljenja.

 

Završna faza programa bila je interaktivna radionica na kojoj su mladi obrađivali hipotetski slučaj utemeljen u presudama Europskog suda za ljudska prava. Presudu su najprije analizirali podijeljeni u različite uloge koje se mogu naći na Europskom sudu za ljudska prava te su raspravljali o problematici predloženih slučajeva. Cilj ove rasprave bio je da kroz nova znanja i sučeljavanje mišljenja razviju i unaprijede vlastite stavove, timski rad i komunikacijske vještine. 

 

Posljednji događaj u sklopu projekta uslijedio je 29. listopada 2019. godine okruglim stolom naziva “Savjest u prizivu savjesti” koji je bio otvoren za zainteresiranu javnost. Na okruglom stolu, održanom u Auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, govorili su prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, Pravni fakultet u Zagrebu; dr. sc. Marijana Bijelić, Filozofski fakultet u Zagrebu; izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, Filozofski fakultet u Zagrebu; prim. dr. med. Boris Ujević, KB Sveti Duh. 

 

Svrha okruglog stola bila je iznijeti stručne i objektivne, pravne i znanstvene činjenice vezano za savjest i priziv savjesti te progovoriti o različitim aspektima koji formiraju javno mišljenje o prizivu savjesti.

 

Svi govornici su se složili kako je potrebno ulagati napore u zaštitu ljudskih prava i dostojanstva svake osobe.

 

Prof. Korać Graovac napomenula je kako je institut priziva savjesti utemeljen u međunarodnom pravu, hrvatskom nacionalnom zakonodavstvu i brojnim strukovnim udruženjima. Također, napomenula je kako institut priziv savjesti treba biti omogućen svim liječnicima i medicinskom osoblju bez diskriminacije.

 

Zajednički smo zaključili kako se priziv savjesti pronalazi kako u medicini tako i u vojsci.

 

Prof. Jurić poručio je kako kroz povijest poznajemo nekoliko različitih definicija savjesti te da moralno djelovanje treba biti vođeno objektivnim načelima.

 

Dr. Ujević potvrdio je kako liječnici moraju održavati profesionalnu i stručnu normu liječnika, ali i sve što čine raditi u skladu s prizivom savjesti.

 

Dr. Bijelić napomenula je kako postoji sukob moći između liječnika i pacijentica u slučajevima kada pacijentica traži medicinsku uslugu od liječnika.

 

Svjetski savez mladih Hrvatska je zaključio kako institut priziva savjesti mora ostati zakonom zaštićeno pravo svakog pojedinca kako bi u najtežim pitanjima u kojima postoje oprečna mišljenja mogao postupiti u skladu s vlastitom savješću.

 

Nadamo se kako je ovogodišnji Human Right Slam ispunio očekivanja svih sudionika, potaknuo informiranje mladih o ljudskim pravima te kroz brojne rasprave ukazao na goruće bioetičke probleme sadašnjice. Pratite i dalje rad Svjetskog saveza mladih Hrvatska, u želji za produbljivanje vlastitog znanja o ljudskim pravima ili pak okušavajući se u bioetičkoj raspravi!


Što sve još možeš istražiti?

Poduzetništvo Prilike za mlade Kulturiranje Filozofiranje Aktivni građanin Femminizam Kolumne