Model United Nations (MUN) projekt je obrazovnog karaktera u kojemu će mladi učiti o diplomaciji, međunarodnim odnosima i Ujedinjenim narodima. MUN ima postojanu tradiciju dugi niz godina i slične simulacije rada vijeća Ujedinjenih naroda održavaju se diljem svijeta. Organizator konferencije je udruga Leadership Development Association Croatia (LDA Croatia) koja se bavi pitanjima vodstva, poduzetništva, profesionalnog razvoja kod mladih te ostalim pitanjima bitnim za razvoj mladih. Cilj im je pomoći mladima u njihovom osobnom i profesionalnom razvoju, s naglaskom na razvijanje potrebnih vještina u međunarodnom okruženju te potpuni razvoj njihovog potencijala.

LDA MUN će osim same simulacije rada vijeća Ujedinjenih naroda, Europske unije i drugih, okupiti i nacionalne ambasadore LDA organizacije. Osim toga, LDA Croatia odlučila je diferencirati LDA MUN, te će sudionici kroz radionice, panele, predavanja, organizirane posjete i diskusije učiti i o poduzetništvu, razvoju vlastitih projekata te ostalim temama koje su bliske i bitne mladima.

Konferencija se održava od 14. do 18. 3. 2017. u Zagrebu.
Prijave

 

mimladi.hr